V3:169


(Rubrik:) Hassela sochn

Notarum Explicatio

                                                              Höö
                                                             Gillingar
Nybowallen Ägesmän   3
A   Numero 8 i Swidie Folio 166             5
B   Numero 6 i Kyrkiobyn Folio 166        4
C   Numero 9 i Swidie Folio 166              6 
                                                                15   

Nyborödninghen Egesmän   2
D   Numero 6 i Kyrkiobyn Folio 166       1 ½
E   Numero 9 i Swidie Folio 166                ½          
                                                                2

(Karttext:)

Måssigh staar-waldz engh
Här tager vtmarken wid på alla sijdor
Skarp hårdwaldz engh
Skarp hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh

Scala ulnarum