V3:170-171

(Rubrik:) Hälsingelandh      Haszela sochn

Notarum Explicatio

A   Bärgia skatthemman   2
    Hafwa vthmark nogh sampt timmer- swidie-
    näfwer- lööff- och barckskogh, skiönt fiske
    i Eskiesiögarna och Hasslesiön, sqwalteqwarn i
    Bööle Littera I  K. Går mästedeelz heela åhrett.
    Vthsädhe i   B 5 1/16 tunnor      C 4 7/8 tunnor    
    Höö öfwer alt         30 ½ Gillingar

                                                                         Vthsädhe         Höö
                                                                            tunnor         Gillingar
1   Hans Eszbiörnszon Skatthemman    6
B                                                                           2 3/8
C                                                                           2 ½
D                                                                                                1
E                                                                                                1/4
                     Humblegårdh till        200
stenger
             Vthfiällar
Bööle Littera f  Folio 180                                                            2
Noordanbroo Littera I Folio 174                                                 1/4
Eskie Littera I Folio 184                                                             3
Sundhan siön Littera C Folio 189                                                 ½
Slättran Littera A Folio 185                                                        6
Funghåån Littera A Folio 190                                                     2 ½                                       
                                                                               4 7/8           15 ½ 

2   Hans Steenszon Skattehemman       6
B                                                                           2 11/16
C                                                                           2 3/8
D                                                                                                ½
E                                                                                                1/4
                     Humblegårdh om        250
stenger
             Vthfiällar
Noordanbrosängen Littera H Folio 174                   7/32             1/4
Rödhwallen  Littera R Folio 172                                                 ½
Nooråssängien Littera I Folio 186                                                1
Sundhan siön Littera B Folio 189                                                 ½
Bööle Littera e Folio 180                                                            2
Slättran Littera B Folio 185                                                        4
Funghåån Littera B Folio 190                                                     1 ½     
Eskie Littera K Folio 184                                                             4                                 
                                                                               5 1/16           15

(Vänstra spalten:)

Notarum Explicatio

                                                                                  Vthsäde                     Höö
                                                        Folio                   tunnor                     Gilling
Q   Åker till Numero 2 i Nordanbroo 174                     3/16
R   Åker till Numero 5 i Kyrkiobyn   { B                       3/8                
    Folio 166                                     { C                     1
S   Åker till Numero 4 Jbidem          { B                       3/8                
    Folio 166                                     { C                     1 3/32
T   Åker till Numero 3 Jbidem          { B                      ½                
    Folio 166                                     { C                      1/8
V   Åker till Numero 2 Jbidem         { B                      7/32                
    Folio 166                                     {                     
X    Åker till Numero 1 Jbidem        { B                      3/16                
    Folio 166                                     { C                     1/4     
                                                                                                           4 5/16

(Karttext:)

Staarwaldz engh
Leermylla
Här tager vtmarcken wid
Staarwaldz engh
Speeckleera
Sandjord
Staarwaldz engh
Swartmylla
Swartmylla
Leermylla
Hasela siön
Måsswaldz engh med gytiebotn
Leerjord
Här möter Hassela kyrkeby

Scala ulnarum