V3:174-175


(Rubrik:) Hälsingelandh         Hassela sochn

Notarum Explicatio

A   Nordanbroo Skattehemman      4
Hafwa vthmark nogh, sampt skiön swidie- och lööff
skogh, nödhtorftigh timmer- och näfwerskogh.
Sqwalteqwarn beläghen i Wäster, kallas Skiollmalm
Går mästedeels höst och wåår.
Vthsädhe i  B   9 3/4 tunnor      i C  8 9/16 tunnor   D   1 7/16 tunnor
Höö öfwer alt                 65 1/8 Gillingar
                                                                         Vthsäde                  Höö
                                                                         tunnor                  Gilling
1   Önne Pädherszon Skattehemman   6
B                                                                        2 3/8
C                                                                        2 7/8
D                                                                        3/8                      3 1/4
E                                                                                                   2 ½
F                                                                                                   2 1/4      
                        Humblegårdh om          100 stenger      
                      Vthfiällar
Bööle Littera A Folio 180                                                            2 1/4
Slättran Littera E Folio 185                                                          1
Kiöllänghien Littera B Folio 181                                                   5 1/4
Fånnäs Littera o Folio o                                                                 1/4 
                                                                                   5 5/8                16 3/4
   
2   Jon Anderszon Skattehemman   5
B                                                                        2 7/8
C                                                                        1 3/16
D                                                                        7/16                      3
E                                                                                                   2 ½
F                                                                                                   1      
                        Humblegårdh om          80 stenger      
                      Vthfiällar
Bööle Littera b Folio 180                                                             3
Kiöllänghien Littera A Folio 181                                                   4
Fännäs
Littera o Folio o                                                                1/4 
Bärgzänghien Littera I Folio 188                                                   3
Sunnansiösänghen Littera E Folio 189                                            1
Äskie Littera L Folio 184                                                               ½
Åker i Bärgia vide Littera Q Folio 170                                                    
                                                                                   4 ½                 18 1/4

3    Påfwel Jacobszon Skattehemman   5
B                                                                        1 13/16
C                                                                        2 3/4
E                                                                                                    ½
F                                                                                                   1      
                        Humbegårdh1 om          80 stenger      
                      Vthfiällar
Bööle Littera g Folio 180                                                              1 ½

(Högra spalten:)
                                                                                 Vthsäde            Höö
                                                                                  tunnor            Gillingar
Sundhan Siön Littera A Folio 189                                                        1/8

Kiöllänghien Littera E Folio 181                                                           ½
Slättran Littera D Folio 185                                                                 5
Fungåån Littera C Folio 190                                                               1 ½
Nyänghen Littera o Folio o                                                                    3  
                                                                      
              4 9/16               13 1/8

4    Erich Anderszon Skattehemman   5 : 10 thr
B                                                                                   2 11/16
C                                                                                   2 1/4
D                                                                                      5/8                    2 ½
E                                                                                                              2
F                                                                                                             3 1/4     
                        Humblegårdh om          250 stenger      
                      Vthfiällar
Bööle Littera h Folio 180                                                                             1/4
Framsänghen Littera C Folio 176                                                               2
Bärgzänghien Littera K Folio 188                                                               2
Slättran Littera C Folio 185                                                                        4
Äskie Littera -  Folio 184                                                                            1
                                                                                                5 9/16                17

H   Åker sampt ängh till Numero 2 i Bärgia Folio 170         7/32                        3/4
I   Ängh till Numero 1 Jbidem Folio 170                                                   1/4
K   Ängh till Numero 1 i Kyrkiobyn Folio 166                                          1 ½  
L   Ängh till Numero 9 i Swidie Folio 166                                                   ½
M   Ängh till Numero 5 i Kyrkiobyn Folio 166                                             ½
                                                                                                                         7/32                3 ½

(Karttext:)

Swed
Moojord
Lind
Swartmylla
Sandmylla
Lind
Leerjord
Swartmylla
Swartmylla
Här tager vtmarcken wid
Hårdwaldz engh
Leerjord
Sandmylla
Leerjord
Här tager vtmarcken wid
Speechleera
Måsswaldz engh
Sanck staarwaldz engh med gytiebotn

Scala ulnarum1 Fel för Humblegårdh