V3:178-179


(Rubrik:) Hälsingelandh      Hassela sochn


Notarum Explicatio

Kiölsziöö Skattafinnar   4
Hafwa vthmark nogh sampt skiön timmer- swidie-
och lööffskogh, näfwerskogh till nödtorftten, skiönt
fiskie i Kiöllssiön och andra skogzsiögar, sqwalteqwar-
nar i Kiölssiö bäcken gåår höst och wåår

                                                                      Höö          Vthsäde
                                                                   Gilling            tunnor
1   Erich Pädherszon skattetorp   3
D                                                                                       6 3/8
E                                                                                       3 7/8
          Vtthfiällar
Emmesklöffwan   Littera A Folio 190            10
Aff Myrer och Slåttar                                     5                          
                                                                     15                  10 1/4

2    Jöran Pädherszon Skattetorp   3
A                                                                                          2 7/16
B                                                                                          2 3/4
C                                                                                          11/16
       Vthfiällar
Emmesklöfwan Littera A Folio 190               10
aff Myrer och Slåttar                                        5                                
                                                                      15                  5 7/8

(Sidan 179:)

Notarum Explicatio

                                                                      Vthsäde            Höö
                                                                       tunnor            Gillinger
3   Jsrael Pädherszon skattetorp   3
F                                                                      3  1/16
G                                                                     3 3/16
H                                                         7/32
          Vthfiällar
Emmesklöfwan Littera A Folio 190                                          10
aff Myror och Slåttar                                                                  5
                                                                         6 15/32             15

4   Hindrich Larszon Skattetorp         3
I                                                                     3 1/4
K                                                                   3 1/8 
L                                                                       9/16
       Vthfiällar
Emmesklöfwan Littera A Folio 190                                          10
aff Myror och Slåttar                                                                  5
                                                                      6 15/16                15 

(Text på kartbilden, sidan 178:)
Kolsiön
Hårdwaldz engh
Här tager vtmarken wid på alla sijdor
Skarp sandjord
Skarp Sandjord

Scala ulnarum

(Text på kartbilden, sid 179:)
Koolsiön
Skarp sandjord
Skarp sandjord
Här tager vtmarken wid på alla sijdor
Skarp sandjord
Skarp sandjord
Skarp sandjord
Skarp och grund sandjord