V3:18-19

(Rubrik:)
Notarum Explicatio

A   Wallen hemman   5
    Hafwa nötorfftigh vtmark, sampt nötorfftig
    timmer- swidie- näffwer- och löffskogh.
    Strömingzfijske wid Gnarpsteen i Salt-
    siön. Sqwalteqwarn wid byn Littera k folio
    går mästedels winter och sommar.
    Vtsäde alle tillsamman J  B    9 tunnor
    J C   12 tunnor   J D    3 tunnor
    Engh och höö till heele byn   96 ½ gillingar.

1   Anders Abrahamsson Skatthemman   10 öre              Vtsäde            Höö
                                                                                      Tunnor            Gillingh
B                                                                                      3 3/4
C                                                                                      5 1/8
D                                                                                        5/16              17
E                                                                                                             4
    J Wallen booda Littera K folio 66                                                       3
    J Beenmyra råå Littera F   folio 20                                                          ½
                                                                                       9 3/16                24 ½

2   Erik Christophersson Skatthemman   5 3/4 öresLand
B                                                                                    2 3/16                                                                                
C                                                                                    2 15/16
D                                                                                       23/32             15
E                                                                                                             3
    J Berge Littera M folio 8                                                                     1
    J Wallenbooda Littera C folio 66                                                         6 ½
    J Benmyreråå Littera G folio 20                                                           2
    Nor i Åsen Engh Littera H folio 56                                                      ½
                                                                                      5 27/32               28

3   Hans Larsson Skatthemman   3 öresland                  
B                                                                                   
1 7/32
C                                                                                   
1 17/32
D                                                                                        3/8                7 ½
E                                                                                                            1 ½
   
J Berge Littera L folio 8                                                                        ½
    J Wallenbooda Littera B folio 66                                                         4
    J Benmyreråå Littera H folio 20                                                           1 ½
    J Skeestad Littera L folio 46                                                                  3/4  
                                                                                        3 1/8               15 3/4

4   Peder Jönsson Skatthemman         2 1/4
B                                                                                       7/8
C                                                                                     1 1/8
D                                                                                       9/32                6
E                                                                                                             2
   
J Berge Littera N folio 8                                                                      ½
    J Wallenbooda Littera A folio 66                                                        5
    J Benmyreråå Littera I folio 20                                                            1
    J Åsen Engh Littera G folio 56                                                             ½
   J Gränsiö Littera W folio 32                                                                  3/4
                                                                                    1 9/32                 15 3/4

(Vänstra spalten:)
5   Peder Andersson Skatthemman 2 ½  öresLand
B                                                                                    31/32 
C                                                                                 1 9/32
D                                                                                 1 9/32              5         
E                                                                                                             2
    J Berge Littera P folio 8                                            5/16
    J Wallenbooda Littera D folio 66                                                        ½
    J Benmyreråå Littera K folio 20                                                          1 ½
    J Haddångh Littera h folio 70                                                              2
    J Skeestadengen Littera h folio 68                                                       1
    Noch i Skeestad Littera I folio 46                                                         ½

G   Engh till Numero 9 i Frästad folio 34                                                    3/4
H   Till Numero 8 Jbidem folio 34                                                            3
I  
Till Numero 6 Jbidem folio 34                                                             3/4
K   Till Numero 3 Jbidem folio 34                                                           1/4
L   Till Numero 2 Jbidem folio 34                                    9/32                1                       
M   Enghetegh till Numero 3 J Berga folio 8                                              1/4
O   Till Numero 4 Jbidem folio 8                                                              1/4
   
(Text på kartbilden:)
Här möter vtmarker
Swartmylla
Swartmylla
Åkermark
Swartmylla
Igenlagd åker
Hårdwaldz engh
Här möter Åss ägor
Fnugh Waldz  Engh
Låås Engen
Leerjord
Swålar eller åker marck
Igenlagd åker
Sank staarwahlz Engh
Här möter Berge ägor
Swål eller och igenlagd åker
Här möter Frästadz ägor
Swartmylla
Hårdwaldz engh
Berges ägor mööta

Scala ulnarum