V3:180


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio

                                                                Vthsäde                   Höö
                                                                tunnor                     Gillingar
Bööle ägesmän      8
a   Numero 1 i Nordanbroo Folio 174                                    2 1/4
b   Numero 2 Jbidem Folio 174                                             3  
c   Numero 5 i Kyrkiobyn Folio 166                                       2 1/4
d   Numero 4 Jbidem Folio 166                                             1 ½
e   Numero 2 i Bärgia Folio 170                                             2
f   Numero 1 Jbidem Folio 170                                              2
g   Numero 3 i Nordanbroo Folio 174                                    1 ½
h   Numero 4 Jbidem Folio 174                                              2 1/4

I   Sqwalteqwarn ägesmän   5
    Numero 6 : 5 i Kyrkiobyn Folio 166   
    Numero 8 i Swidie Folio 166    
    Numero 1 i Bärgia Folio 1661
    Numero 3 i Nordanbroo Folio 174

K    Ägesmän       6
    Numero 2 i Bärgia Folio 170      
    Numero 9 i Swidie Folio 166    
    Numero 4 i Kyrkiobyn Folio 166   
    Numero 3 : 2 : 1 Jbidem Folio 166

(Karttext:)

Swed
Moojord
Moojord
Staarwaldz engh
moojord
Staarwaldz engh
Staarwaldz engh
Haszela siön

1 Bärgia tidigare på sidan 170, enligt registret 170