V3:182-183


(Rubrik:) Hälsingelandh      Hassela sochn

Notarum Explicatio

1   Erich Olofszon i Wrångkiärstorp Skattehemman   2
    Hafwer nödtorftigh vthmarck sampt Swidie och Lööff
    skogh, ringha Timmerskogh inghen Näfwerskogh, Bäcke
    qwarn går höst och wåår, och är belägen Norr om
    torpett Nämbligen 1/16 mijl

                                                                   Vthsädhe         Höö
                                                                   tunnor            Gillingar
B                                                                   3
C                                                                   3 3/4
D                                                                                            3/4
E                                                                                          3  1/4
           Humblegårdh om 180 stenger
          Vthfiällar
Hultskiösänghen Littera G Folio 182                                      4
Aff skoghslåttar och myrer som slååss hwart
annadt eller tridie åhr                                                              4

H  Myrängh lydher till Numero 5 i Kyrkobyn Folio 166          1 ½
                                                                        ________________
                                                                         6 3/4             13 ½

(Karttext:)

Nyrögd måss-waldz engh med stubbar
Här tager vtmarcken wid på alla sijdor

Staar-waldh eller myr-engh med gyt-tiebotn
Här tager vtmarcken wid på alla sijdor
Nyrögd måsswaldz engh
Hultsiöö kiernen
Nyrögd  måss-waldz engh

grund sandjord
Emmes Kiernen
grund sandjord
hårdwaldz engh
Grund sandjord

Scala ulnarum