V3:185


(Rubrik:) Hassela sochn

Notarum Explicatio

                                                                   Höö
                                                                  Gilling     
Slätran ägesmän         6
A   Numero 1 i Bärgia                                  6
B   Numero 2 Jbidem Folio 170                   4
C   Numero 4 i Nordanbroo  Folio 174        4
D   Numero 3 Jbidem Folio 174                  5
E   Numero 1 Jbidem Folio 174                   1
F   Numero 1 i Kyrkiobyn Folio 166            2  
                                     Summan                 22

(Karttext:)

Skarp hårdwaldz engh
Här tager vtmarken wid på alla sijdor
Skarp hårdwaldz engh
Engesdaal
Skeen-waldz engh
Skeen waldz engh
Måsswaldz engh
Måss-waldz engh
Skarp hårdwaldz engh

Scala ulnarum