V3:186-187


(Rubrik, delvis dold under flik:)
     ...                 Hassela sochn

Notarum Explicatio

                                                                   Höö
                                                                 Gillinger    
Nordanånsz änghien ägessmän    11
A  Numero 6 i Kyrkiobyn Folio 166            3
B   Numero 3 Jbidem Folio 166                  1
C   Numero 1 i Nordanbroo Folio 174         1
D   Numero 2 Jbidem Folio 174                   1  
E   Numero 9 i Swidie Folio 166                  2 1/4
F   Numero 2 i Kyrkiobyn Folio 166            3
G   Numero 1 Jbidem Folio 166                  1
H   Numero 2 i Bärgha Folio 170                  1
I   Numero 4 i Kyrkiobyn Folio 166              1/4
K   Numero 8 i Swidie Folio 166                  1
L   Numero 5 i Kyrkiobyn Folio 166               1/4                  
                                              Summan         14 3/4

    Gambleboderna ägesmän      8
M   Numero 8 i Swidie Folio 166                   2
N   Numero 9 Jbidem Folio 166                    1 ½
O   Numero 6 i Kyrkiobyn Folio 166             2
P   Numero 3 Jbidem Folio 166                        1/16
Q   Numero 2 Jbidem Folio 166                      1/16
R   Numero 1 i Kyrkiobyn Folio 166               1/16
S   Numero 4 Jbidem Folio 166                       1/8
T   Numero 5 Jbidem Folio 166                       1/8                              
                                       Summan                  5 15/16

(Karttext:)

Skeenwaldz engh
Måsswaldz engh
Noråås Åån
Skarp hård- waldz engh
Mörtesiön
Skarp hårdwaldz engh
Mörtesiön
Skeenwaldzengh
Här tager vtmarken wid på alla sijdor
Staarwealdz engh
Staarwaldz engh
Mört siön
Staarwaldz engh
Sletholmen

Scala ulnarum