V3:188


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio

                                                                      Höö
                                                                   Gillinger
Bärgzänghen ägesmän      8
D   Numero 6 i Kyrkiobyn Folio 166            1/4
E   Numero 5 Jbidem Folio 166                    ½    
F   Numero 4 Jbidem Folio 166                    ½
G   Numero 3 Jbidem Folio 166                  1
H   Numero 1 Jbidem Folio 166                  2
I   Numero 2 i Nordanbroo Folio 174          3
K   Numero 4 Jbidem Folio 174                  2
L   Numero 9 i Swidie Folio 166                   3/4          
                                              Summan         9

(Karttext:)

Skeenwaldz engh
Här tager vtmarken wid på alla sijdor
Skeenwaldz engh