V3:190-191


(Rubrik:) Hälsingelandh         Hassela sochn

Notarum Explicatio

                                                                                             Höö
                                                                                          Gillinger
A    Emmetzklöfwan lydher till alla fyra Kiöllssiö
    finnar om                                                                          40
    Och äro hwardera vthi benembde ängh lijka deelachtige

    Funghåån ägesmän   3
A   Numero 1 i Bärgia Folio 170                                            2 ½
B   Numero 2 Jbidem Folio 170                                             1 ½
C   Numero 3 i Nordanbroo Folio 174                                   1 ½  
                                                          Summan                       5 ½

(Karttext:)

på denne platz blifwer
skildnaden emillan, Medelpadh
och Hassela sochn, i Helsin-
gelandh

Skiön staar- waldz engh med hooltufwor
Staar-waldz engh
Skiön Staarwaldz engh med hooltuwor
Skiön staarwaldz engh
Staarwaldz engh
(Den högra rönningen:)
måssigh staarwaldz engh
Staar-waldz engh

Scala ulnarum