V3:20


(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

Beenmyreråå                                                          Höö
                                                                             Gilling
H   Engh till Numero 3 i Wallen folio 18                 1 ½
I   Till Numero 4 Jbidem folio 18                            1
K   Till Numero 5 Jbidem folio 18                          1 ½
G   Till Numero 2 Jbidem folio 18                          2
F   Till Numero 1 Jbidem folio 18                           ½             
                                                 Summa               6 ½

(Karttext:)

Sanck staar waldz engh