V3:21


(Rubrik:) Gnarp sochn

Explicatio Notarum

A   Bölesboda äro ägesmän 11
    Hafwa vtmark nogh, nötorfftigh swidie-
    Timmer- och löffskogh, skiönt fijske i Bö-
    lesiön.
Nota
                                                                      Vtsäde               Höö
                                                                      Tunnor              Gillingh
A lyder till Numero 1 i Boostad folio 15              9/16     }            9
       Jbidem osådt                                            1 11/32    }
B    Till Numero 9 i Åss folio 27                           5/32   }            4 ½
            noch osådt                                               15/16   }
C   Till Numero 6 i Åss folio 27                             7/32   }            5
             noch osådt                                              
  5/8   }                         
D   Till Numero 8 i Frästad folio 34                        1/8   }            3
             noch jbidem osådt                                 
  15/16   }
E   Till Numero 9 Jbidem folio 34                          1/8   }            3 ½
            noch osådt                                                15/16  }                                    
F   Till Numero 10 Jbidem folio 34                          3/8   }            3 ½
         noch osådt                                                     9/16   }

(Högra spalten:)
                                                                         
Vtsäde               Höö                                         
G    Lyder till Numero 2 i Rööde folio 6                  1/8      }            5  
                 noch osådt                                            11/16    }
H    Till Numero 3 Jbidem                                       3/16     }            5
                noch osådt                                                ½      }
I   Till Numero 1 i Berge folio 8                                 5/32   }            5
                noch osådt                                                ½      }
K   Till Numero 2 Jbidem folio 8                              11/32   }            5
                noch Jbidem osådt                                    5/16    }
L   Lyder till Numero 6 i Grötie folio 38                }   ½                  1 ½
                noch osådt                                            }                              
                                                               Summa     9 31/32            50

Detta offwanbenembte Böölesbooda kan
wäll bebyggas, och giöra ett skiönt
hemman aff, ägesmennerna till
ringa skada. Och är belägit 2
mijl ifrån sochen i Nor mitt på
Åhrskogen, som är till seendes aff
den Geographiscke tafflan.

(Karttext:)

Her tager Stoora Årskogen
wid på alla sijdor

Tofwigh
Leermylla

Hårdwaldz engh
Böle- eller Armsiön
Leermylla
Staarwaldz Engh

Sank
Staarwaldz engh
Måss waldz engh

Scala ulnarum