V3:22-23


(Rubrik:) Helsingeland             Gnarp sochn

Notarum Explicatio

                                                                                 Vtsäde                    Höö
                                                                                 Tunnor                   Gilling
Öster Gränsiöö hemman    5             
Hafwa nötorfftigh vtmark och Tim-
merskogh, skön swidie- Näffwer-
och Löffskogh. Nötorfftigt fijske i Or-
siön och Gränsiön. Sqwalteqwarn
går mästedels åhrligen Signo (Järntecknet)
Vtsäde till the 3 Östergårdarna
i X    5 1/16 tunna   J   Z     5 ½ tunna   
J    Y    7 1/8 tunna    Höö om   65 1/4 Gillingar
Vtsäde till Wästergårna i     S    4 25/32 tunna
J    T    3 1/16 ta    J    V    3 1/4 tunna                                            
Höö om    47 Gillingar

1   Peder Oluffsson   Skatt 5 [öre]  8 penningar     
X                                                                            1 23/32
Z                                                                              2
Y                                                                              1/4        }           6
                                     Jbidem osådt                                        2 1/4         }    
R   J Millan Engen                                                                              9 ½

(Högra spalten:)
                                                                               Vtsäde                    höö
                                                                             Tunnor                     Gillingar
                Vthägor
J Ååsan Littera G folio 65                                                                      1
J Gränsiö Myran Littera A folio 12                                                         6
J Wäster Gränsiöö Littera a folio 11                                                       1 1/4
Noch i Wästergårdarnas ägor Littera A                      3/32                        1 3/4 
Humblegård om    200 stenger                              _______________________
                                                                                6 5/8                     25 ½      

2 Clämet Pedersson Skatt   5 öre
X                                                                           1 5/8
Z                                                                            1 ½
Y                                                                             3/16       }                9
    Jbidem osådt                                                      2            }
R                                                                                                            4 ½
    J Gränsiöö Myran Littera B folio 12                                                   2
    J Wäster Gränsiö Littera b folio 11                                                     1/4
    Humblegård om             90 stenger
    Noch i Westergårdarnas ägor Littera B                                              1 ½
                                                                            _______________________ 
                                  Verte folium                        5 5/16                     17 1/4
                                   Numero    3

(Karttext:)

Hårdwaldz Engh
Her möter Vtmarken
Hårdwaldz Engh
Här möter Vpgårdz ägor
Hårdwaldz engh
Leerjord
Leerjord
Jgenlagd åker
Toffwigh hårdwaldz engh
Swartmylla
Swartmylla
Jgenlagd åker
Her möter Byns ägor
Leermylla
Hårdwaldz engh
Gränsiön Lacus
Staarwaldz engh med gytie botn
Leerjord
Leerjord
Swartmylla
Jgenlagd åker
Hårdwaldz engh
Sanck staarwaldz engh med dy eller
gyttiebotn
Hårdwaldz engh
Här tager vtmarken wid
Scala ulnarum