V3:24


(Fortsättning från V3:22-23)
(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

                                                                        Vtsäde                        Höö                                                                                 
                                                                         Tunnor                     Gillingh
3    Jon Ericksson skattehemman  5 ½ öre
X                                                                        1 23/32   
Z                                                                         2
Y                                                                           3/16       }               10
                Jbidem osådt                                         2 1/4      }
R                                                                                                         5
    J Gränsiö Myran Littera C folio 12                                                  4
    J Wäster Gränsiö Littera C folio 11                                                  2 ½
    J Wästergårdarnas ägor Littera C folio                 1/4   }                   1
    Noch Jbidem osådt                                              7/8    } 
    Humblegård om       100 stenger                     _______________________
                                                                            7 9/32                    22 ½
D   Lyder till Numero 4 Jbidem                               11/32
E   Lyder till Numero 5 Jbidem                               11/32

4    Erich Andersson skattehemman   8 öre
S                                                                         2 9/32
T                                                                        1 1/4
V                                                                           3/8      }               8 3/4
                   Jbidem osådt                                     11/16    }  
W    Söder om siön                                                                          6 ½
R    i Millanengen                                                                             4 1/4
    J  Gränsiö Myran Littera D folio 12                                               4 ½
    Humblegård om 150 stenger
    J Östergårdens ägor Littera D folio 23                 11/32                             
                                                                                4 15/16             24 

5    Peder Andersson skattehemman 6 1/4 öre
S                                                                              2 ½
T                                                                              1 11/16
V                                                                               7/16      }         8
                   Jbidem osådt                                          1 3/8     }
W                                                                                                    5
R                                                                                                     4
    J Gränsiö Myran Littera folio 12                                                  6
    Noch i Östergårdars ägor Littera E folio 23            11/32                           
    Humblegård om          200 stenger                          6                  23

A   Lyder till Numero 1 Jbidem                                  3/32               1 3/4
B  
Lyder till Numero 2                                                                   1 ½
C   Lyder till Numero 3                                                1/4   }         1
    Noch osådt ibidem                                                  7/8   }       
G   Engh till Numero 7 i Vpgård folio 30                                          1 ½
H   Engh till Numero 8   i Måårhugh folio 30                                       ½  
K   Engh till Numero 10 Jbidem folio 30                                             ½
O   Engh lyder till Numero 2 i Frästad folio 34                                    1