V3:25

(Rubrik:) Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

A   Ååssbooda fäbostelle till Åss, och
    äro 7 ägesmän. Och är detta fäbostelle
    belägit 1 3/4 mijl ifrån socknen i Wäster Nor.
                                                                                 Höö 
A   Lyder till Numero 8 i Åss folio 26                        2 Gillingar                             
B  
Lyder till Numero 7 i Ååss folio 26                       2
C  
Lyder till Numero 5 Jbidem                                  2
D   Till  Numero 4 Jbidem                                          2
E  
Lyder till Numero 3 Jbidem                                  1
F  
Lyder till Numero 2 Jbidem                                   1
G   Lyder till Numero 1 Jbidem                                   1                              
                                                             Summa          11

(Karttext:)

Hårdwaldz engh
Sandjord
Här möter stoora Vtmarken vpå alla sijdor
Hårdwald
Sandjord
Sanck myra
Hård wald engh

Scala ulnarum