V3:26-27

(Rubrik: )
Helsingeland   (Bakom fliken troligen:) Gnarp sochn

Notarum Explicatio

A   Åss hemman    9
    Hafwa nötorfftigh Vtmark, sampt timmer- och
    swidieskogh, ringa näffwer- och Löffskogh, Nötorf-
    tigt fijske i Träske siögar, sampt strömingzfijske
    i Saltsiön. Sqwalteqwarnar gåå mästedelss åhr-
    ligen. Vtsäde till heela byn i    B  -25 ½ tunnor
    J    C  -18 11/16 tunnor J   D och E   -8 11/32 tunnor
    Höö öffwer alt till heela byn   177 Gillingar

                                                                                   Vtsäde                  Höö
                                                                                  Tunnor                  Gilling
1   Johan Jonsson. Skatthemman 5 öresland
B                                                                                 2 1/4
C                                                                                1 9/16
E                                                                                   1/4   }                   7
                Noch Jbidem osådt                                        3/8   }
D                                 osådt                                          1/4                        5   
    J Haddånghz Engen Littera W folio 70                                                    3
    J Åssboodar Littera G folio 25                                                               1     
                                                                                    4 11/16                   16

2    Oluff Oluffsson Skatthemman    5 öresland            
B                                                                                    2  1/4
C                                                                                    1 9/16
E                                                                                        1/4     }            7                                   
    Noch osådt                                                                     3/8      }
D                                                                                        1/4                   5
    J Hadångh Littera V folio 70                                                                  3
    J Åssboodar Littera F folio 25                                                               1    
                                                                                     4 11/16                   16

3   Anders Jonsson Skatthemman    4 öresland
B                                                                                    1 3/16
C                                                                   1 9/16
D                                                                                      1/4    {                3 
E                                                         } är osådt1   {         ½                      6
    Engh i Haddångh Littera T folio 70                                                         2
    J Åsenbooda Littera E folio 25                                                               1
    J Flärk Littera C folio 37                                                                       1
    En åker i Frästad Littera L folio 34                                 1/8                                      
                                                                                                                   3 5/8                   13

4   Lars Pedersson skatt   7 öresland 3 pengar
B                                                                                    3 9/32
C                                                                                    3 3/16
D                                                                                       1/4                    5
E                                                                                        3/16    }            16
                                                    Jbidem osådt                1          }
    Engh i Haddångh Littera S folio 70                                                         3
    J Åssboodar Littera D folio 25                                                               2
    En åker i Frästad Littera P folio 34                                 5/32                                      
                                                       Verte folium               8 11/32                26

(Karttext:)

Her möter vtmarken
Fnughwaldz engh
mojord
Hårdwaldz engh
Staarwaldz engh
Moojord
Moojord
Här tager         Boostad ägor wid
Leermylla
Hårdwaldz engh
Leermylla
Hårdwaldz engh
Moojord
Moojord
Hårdwaldz engh
Leerjord
Leermylla
Moojord
Hårdwaldz engh
Sandmylla
Staarwaldz engh
Här möter Frästads         ägor
Leermylla
Örjord
Leermylla
Swartmylla
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Moojord
Hårdwaldz engh
Moojord
Här tager vtmarken wid

Scala ulnarum
Numero 5

1 Osäkert vilken rad detta tillhör, troligen tillhör siffran littera E, men är osådt kan
vara infogat i efterhand och tillhöra den del av hårdvallsängen under D, som är osådd