V3:28

(Rubrik:) Helsingeland

Explicatio Notarum

                                                                           Vtsäde                     Höö
                                                                          Tunnor                     Gillingh
5   Måns Larsson Skatthemman 7 öresland         
B                                                                        3 3/16
C                                                                        2 3/8
D                                                                           1/4     }                     6
                   Jbidem osådt                                      17/32    }
E                                                                                                            8                                                                       
    J Hadångh Littera R folio 70                                                               3
    J Åssboodar Littera C folio 25                                                            2
                                                                            6 ½                           19

6    Jon Tomasson Skatthemman 4 öresland 6 penningar
B                                                                           2 1/4
C                                                                           1 7/16                                                                            
D                                                                              7/16                     5
E                                                                                                         6
    J Hadångh Littera q folio 70                                                            3
    J Bölesbooda Littera C folio 21                           7/32    }                 5
                            Jbidem osådt                                5/8      }
                         
    J Flärk Littera D folio 37 om                                                           1  
    J Åsen Engh Littera L folio 56                                                         1/4
                                                                               4 31/32                       20 1/4

7    Erick Abrahamsson Skatthemman 4 ½ öresland
B                                                                              2 ½
C                                                                                                         3/4
D                                                                               11/16                2 ½
E                                                                                                       5
     J Hadångh Littera P folio 70                                                          3
    J Åssboodar Littera B folio 25                                                       2
    J Öfre Benmyran Littera G folio 66                                                1
    J Ytre Benmyran   Littera B folio 53                                               1
    J Skiele Littera AE folio 40                                                            3                       
                                                                                 3 14/16               17 ½

8    Jon Ericksson Skatthemman 6 öresland 13 ½ penningar
B                                                                               3 1/8
C                                                                               1 25/32
D                                                                                                        4 ½                  
E                                                                                                        11
    J Hadångh Littera O folio 70                                                            3
    J Åssboodar Littera A folio 25                                                         2
    J Öffre Beenmyran Littera H folio 66                                                1 ½
                                                                                  4 29/32              22

9    Jon Oluffsson Skatthemman 4 öresland
B                                                                              1 3/16
C                                                                              1 5/16
D                                                                                 1/4                   3 ½
E                                                                                                         5
    J Haddångh Littera N folio 70                                                           3
    J Bölesbooda Littera B folio 21                               5/32    }            4 ½
                noch Jbidem osådt                                       15/16   }                  
                                                                                  3 27/32               16

M  Vtjord lyder till Numero 2 i Rööde
    folio     är i skatt   2 /öresland 4 ½ peningh
B                                                                                1 1/32
C                                                                                   19/32
D                                                                                    1/4                   1
E                                                                                                            3
                                                                                  1 7/8                    4

(Högra spalten:)
                                                                                  Vtsäde                  Höö
                                                                                  Tunnor                Gilling
N   Vtjord lyder till Numero 2 i Frästad
    folio 34 är i skatt   1 1/4 öre
B                                                                              5/8
C                                                                              ½
D                                                                              7/32                         ½
E                                                                              1/4          }               1 1/4
            Noch Jbidem osådt                                       1/4         }                         
                                                                                1 27/32                    1 3/4 

F    Lyder till Numero 2 i Ginstad folio 34 
    är i skatt    3 fyrkar
B                                                                              3/8
C                                                                              19/32
D                                                                              3/32                         1
                                                                                  1 1/16                     1

L   Lyder till Numero 1 i Boostad
    folio 15 är i skatt   18 penningar
B                                                                                 3/8
C                                                                                 13/16
D                                                                                                            3
                                                                                  1 3/16                    3
I   Noch 3 åkrar och engh till benemte hemman         
    Numero 1 i Boostad                                                1 3/8                    1

P   Ägor lyda till Num 3 i Gryttie
    folio 38 är i skatt       18 penningar
B                                                                                 3/8  
C                                                                                 3/16
D                                                                                 1/8                   ½
E                                                                                                        1 ½
                                                                                  11/16                  2

X   2 åkrar till Numero 8 i Frästad folio 34                  3/16
W   Engetegh till Numero 2 i Boostad folio 15                                     ½
R   Lyder till Numero 3 i Frästad folio 34                    1/8                    1
Q   Lyder till Numero 10 Jbidem folio 34                    11/32                 3
S   Lyder till Numero 10 i Byn folio 15                                                3
T   Noch till Numero 4 Jbidem                                                            ½
O   Till Numero 4 i Frästad folio 34                                                   1 ½
Z   Till Numero 1 Jbidem                                                                   3
Y   Noch till Num 7 Jbidem                                             7/32              3/4
G   Till Numero 6 Jbidem                                                7/32            1
H   Noch till Numero 5 Jbidem                                       7/32             1