V3:30-31

(Rubrik:) Helsingeland         Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

Gränsiöö Byn
X   Vpgård hemman      2
Z   Måårhugh hemman   3
    Hafwa Nötorfftigh vtmark, sampt timmer- och
    näffwerskogh, skiön swidie- och Löffskogh, nötorf-
    ligt fijske i Orsiön och Gränsiön.
    Swalteqwarn belägen 1/8 mijl i Wäster, går åhrli-
    gen. Vtsäde J B   2 31/32 tunna   i C   6 31/32 tunna   i D 2 31/32 tunna   E 1 5/8 tunna
    J   A 1 3/8    J   L 2 25/32 tunna   M 3 7/16 tunna  N 2 5/16 tunna
    Engh om höö öffwer alt   109 1/4 Gillingh.

                                                                                     Vtsäde                       Höö
                                                                                      Tunnor                    Gilling       
6   Clämet Ericksson skatthemman   6 ½ öresland           
B                                                                                     1 31/32 
C                                                                                    2 15/32
D                                                                                    1 23/32                      5
E                                                                                        5/16                       1
A                                                                                       1/8                         6 ½
    Sundan Siön Littera F folio 32                                                                    8
    J Orseböle Littera F folio 29                                                                      ½
    Humblegård om   300 stenger
    J Åsaan Littera M folio 65                                                                             ½
                                                                                      6 23/32                    11 ½


7    Lars Andersson skatthemman    4 /öre/ 16 p
enningar
B                                                                                    1 1/16
C                                                                                    1 11/16
D                                                                                        3/8    }               4
       Jbidem osådt                                                               3/8    }
E                                                                                        3/8    }                3
A                                                                                       13/16                    2
   
Sundan Siön Littera G folio 32                                                                 6
    J Orseböle Littera G folio 29                                                                     ½
    J Gränsiö myran Littera G folio 12                                                               2 ½
    J Östansiös ägor Littera G folio 23                                                              1
    J Wäster Gränsiös ägor Littera G folio 11                                                    1
    Humblegård om    90 stenger                                                                            
                                                                                        4 11/16                    20

8    Jon
Oluffsson skatthemman    3 öresland   
L                                                                                       1 3/16
M                                                                                      1 3/16
N                                                                                       ½         }            4 ½
            Noch Jbidem osådt                                                3/8        }
A                                                                                                                  2
    Sundan Siön Littera H folio 32                                                                 2 ½
   J  Öster Gränsiö Littera H folio 23                                                              ½
    J Wäster Gränsiö Littera H folio 11                                13/16                     6
                                Jbidem osådt                                       3/16
      J Gränsiö myran Littera H folio 12                                                            ½
                                                                                           4 1/4                   16

(Text sidan 30:)

Notarum Explicatio

                                                                                        Vtsäde                      Höö
                                                                                         Tunnor                   Gilling
9   Hans Swensson skatthemman    3 1/4 öresland
L                                                                                        1 1/16
M                                                                                       1 1/4
N                                                                                          3/4       }               5 3/4
             Jbidem osådt                                                            1/4       }
A                                                                                          7/16                      2 ½
    Sunnan siön Littera I folio 32                                                                        6
    J Wäster Gränsiöö Littera I folio 11                                 25/32                      4 3/4
                                    osådt                                               25/32  
    J Gränsiö Myran Littera I folio 12                                                                  1/4
    J Åsaan Littera H folio 65                                                                              1       
                                                                                           5 11/32                   20 1/4

O   Engeteger till Numero 2 i Frästad folio 34                                                    1 ½

                                                                                        Vtsäde                        Höö
                                                                                        Tunnor                        Gillingar
10   Anders Pedersson skatthemman   6 3/4
B                                                                                        13/16                      
C                                                                                      2 15/16
D                                                                                          1/8       }                  3
                      Jbidem osådt                                                   3/8        }
E                                                                                          15/16                         5
L                                                                                          17/32
M                                                                                       1
N                                                                                          5/16          }               3
                       Jbidem                                                           1/8          }
A                                                                                                                           5
     Sundan siön Littera K folio 32                                                                          11
    J Wäster Gränsiö Littera K folio 11                                                                   2
    J Öster Gränsiöö Littera K folio 23                                                                   ½
    J Orsebööle Littera K folio 29                                                                           ½
    J Gränsiö Myran Littera K folio 12                                                                   2
    Humblegård om            500 stenger
    J Åsaan Littera I folio 65                                                                                 ½ 
                                                                                           7 1/32                      32 ½

(Karttext:)

Här tager vtmarken wid
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Leerjord
Hårdwaldz engh
Leerjord
Leerjord
Leermylla
Staarwaldz Engh
Swartmylla
Zwartleera1
Här möter Öster Gränsiö ägor
Här möter Wäster Gränsiö ägor
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Leerjord
Leerjord
Sanck staarwaldz Engh
Gränssion

Scala ulnarum

1 Svårläst, veck vid inskanningen