V3:32


(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

                                                                         Höö
                                                                         Gilling
F   Engheteegar till Numero 6 i Vpgård
    folio 30                                                            8
G   Teegar till Numero 7 Jbidem                           6
H   Engh till Numero 8 i Måårhugh
    folio 30                                                            2 ½
I   Engh till Numero 9 Jbidem                               6
K   Engh till Numero 10 Jbidem                           11
D   Enge teegar lyda till Numero 4 i
    Öster Gränsiöö folio 23                                    1
W   Enghe Teegar till Numero 4 i Wallen
    folio 18                                                            3/4
                                                                       39 1/4

(Karttext:)

Gränsiön Lacus
Wäster Gränsiö tager wid
Hårdwaldz Engh
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Öster Gränsiö ägor taga wid
Här möter vtmarken