V3:33


(Rubrik:) Gnarp Sochn

Explicatio Notarum

                                                                   Höö
A   Boostadboodar ägesmän 3
F   Engh lyder till Numero 12 i Byn              
    folio 15                                                   1 gilling
G   Engh lyder till Numero 11 Jbidem
    Fol(i)o 15                                                1 Gilling
L   Engh till Num 2 i Boostad
    Folio 15                                                   1 Gilling
                                                                      3

(Karttext:)
Här tager vtmarken wid på alla sijdor
Hårdwaldz Engh
Nyrögd engh

Scala ulnarum