V3:34-35


(Rubrik:) Helsingeland         Gnarp Sochn

(Texten börjar på högra spalten sidan 35:)

Explicatio Notarum

A   Frästad Hemman       10

Hafwa nötorfftigh vtmark, sampt Timmer- och
swidieskogh, ringa Näffwer- och skogh, nötorfftigt fijske
wid Frästa boodar, Nötorfftigt stömingzfijske1 wid
Gnarp Steen i Saltsiön, sqwalteqwarner belägne
1/4 mijl i Wäster gåå höst och Wåår.
Vtsäde till heele byn i B   -18 2/4 tunna   i C   -14 5/16 tunna
J   D   -1 39/128 tunna. Höö till heele byn   201 1/4 Gillingh
_______________________________________   
                                                                                                  Vtsäde             Höö
                                                                                                  Tunna               Gillingh
1    Oluff Nielsson    Skatt Hemman     7 ½ öreland
B   Norregierdet                                                                         2 5/16 tunna
C   Södregierdet                                                                         1 13/16
D   J Wreten eller Tekten                                                               11/64
    Jbidem om höö                                                                                                                                  12 Gilling
E                                                                                                                            1 ½ Gilling
            Vtengier
    Haddångh Litera u folio 70                                                                                 5 gilling     
    Skeestad Engen Littera D folio 68                                                                      1 ½ gilling
    Frästadboodar Littera A Folio 36                                                                        3 gilling
    J Åss ägor Littera q folio 27                                                                                3 gilling  
                                                                                                        4 19/64                   26

2   Hans Pedersson i Skatt      6 1/4 Öre
B                                                                                                    2 tunnor  
C                                                                                                    1 ½ tunn
D                                                                                                       9/64                     9 gilling
E                                                                                                                            2 gilling
             Vtägor
J Åss ägor för 1 1/4 öre. Vide Littera N
folio 27      {   B                                                                              5/8 tunna
                  {   C                                                                              ½ tunna
             i     {   D                                                                             7/32 tunna
                   {   E                                                                             1/4 tunna          } ½ gilling
                         Jbidem osådt                                                          1/4 tunna          } 1 1/4  gilling
    J Haddångh Littera X Folio 70                                                                               4 gilling                                      
    Skeestad Engen Littera E folio 68                                                                           5 gilling
    J Öster Gränsiö Littera O Folio 23                                                                         1 gilling
    J Opgård Littera O folio 30                                                                                    1 ½ gilling
    J Frästa boodarna Littera B folio 35                                                                        2 ½ gilling
    J Wallen Littera L folio 18                                                             9/32                      1        
                                                                                                       2 4/32                  27 3/4

L   Åkerteegh lyder till Numero 3 i Åssen Folio 27                              1/8 tunna
P   Åker lyder till Numero 4 i Åss folio 27                                           5/32 tunna
M   Twenne Teegar till Numero 3 i Berge Folio 8                                9/32                   ½ gilling
N   Enge Teegh till Numero 2 i Berge Folio 8                                                               ½

(Vänstra spalten sidan 35:)
                                                                                  Vtsäde                        Höö
                                      
öresland                                                               Gillingh
3   Jonas Hansson i Skatt  3 1/4
B                                                                                 1 17/64   tunna
C                                                                                    25/32   tunna
D                                                                                    19/128 tunna          2 ½ gilling
E                                                                                                                ½ gilling
             Vthägor
    J Åss Littera R folio 27                                                1/8 tunna            1 gilling
    Haddångh Littera Z folio 70                                                                   2 ½ gilling
    J Skeestad Engen Littera F Folio 68                                                      1 gilling
    J Frästa boodar Littera C Folio 35                                                         1 ½ gilling
                                                                                    
2 41/128                   9

4   Erick Ericksson i Skatt 8 3/4 öresland
B                                                                                 2 3/4 tunna
C                                                                                 2 1/8 tunna
D                                                                                    3/16 tunna            12 gilling
E                                                                                                                  3 gilling
                 Vtägor
    J Åss Littera O Folio 27                                                                         1 ½ gilling
    J Haddångh Littera a Folio 70                                                                 4 gilling                           
    J Skeestad Engen Littera G Folio 68                                                        5 gilling
    J Frä boodarna2 Littera D folio 36                                                          3 gilling
                                                                                      5 1/16                    28½

(Texten fortsätter på sidan 34, spalten längst till höger och går mot vänster:)
                                                                                     Vtsäde                      Höö                  
                                          öre                                        Tunnor                  gilling
5    Hustru Kirstin i Skatt    4 : 3 penningar
B                                                                                    1 5/32  
C                                                                                    1 tunna
D                                                                                    3/16 tunna               5 gilling
E                                                                                                                   3/4 gilling
             Vtägor
    J Åss Littera H Folio 27                                             7/32                         1 Gilling
    J Haddångh Littera b Folio 70                                                                   2 ½
    J Skeestad engen Littera H Folio 68                                                         1 ½
    J Wålen3 Engh Littera A folio 61                                                               2
    J Frästad boodar Littera E folio 36                                                            1 ½  
                                                                                     2 15/32                      14 1/4
                                      öre
6    Hans Larsson i Skatt  4  3 penningar
    Är lijka stort med Numero 5
    i alla Commoditeter, både närby
    och fierran. Vndantagandes
    i Wallen Littera I folio 10                                                                           3/4   
                                                                                                                   2 15/32                          15

(Mittenspalten sida 34:)
                                                                                     Vtsäde                        Höö
                                                                                    Tunnor                       Gilling
7    Oluff Larsson i Skatt 
      4 1/4 öre
B                                                                                  1 5/16
C                                                                                  1 1/32
D                                                                                    9/128                         5
E                                                                                                                     2
   
J Ååss Littera Y Folio 27                                            7/32                         3/4
    J Haddångh Littera d Folio 70                                                                   6
    J Skeestad engen Littera K Folio 68                                                          3/4
    J Gielstad booda Littera F Folio 52                                                            1 ½
    J Frästad booda Littera G Folio 36                                                           1 ½
    Noch i Skeestad Littera O folio 46                                                            1    
                                                                                        2 81/128                 18 ½

8   Hans Pedersson Skatt Hemman 7 ½ öresland
B                                                                                    2 5/16                     
C                                                                                    1 13/16
D                                                                                    11/64                                  7
E                                                                                                                     3
    J Åss Littera X Folio 27                                             3/16
    J Wallen Littera H Folio 16                                                                         3  
                                                                                      4 31/64                      13    
                                                             Nota Bene

(Spalten längst till vänster sidan 34:)
                                                                             Tunnor                   Gillingh
Nota Bene    J Haddångh Littera e folio 70                                             5
    J Skeestad Engen Littera L folio 68                                                    3
(I Wallen Engh, överstruket)
    J Bölesbooda Littera D Folio 21                           1/8       }                3 gilling
    Jbidem osådt                                                         15/16    }                                 
                                                                                1  1/16                      11

9   Hans Oluffsson i Skatt   5 3/4 öre
B                                                                             1 25/32
C                                                                              1 3/8
D                                                                                 1/8                         4
E                                                                                                               3
  J Hadångh Littera f folio 70                                                                     5
  J Skeestaengen Littera M folio 68                                                           1
  J Wallen Engh Littera   folio 18                                                                3/4
  J Bölessbooda Littera E folio 21                                 1/8                        
    Jbidem osådt                                                             15/16                      3 ½ 
                                                                                  4 11/32                      17 1/4
Nota Hafwer och Numero 7 Enge-
teegh i Wäster Gränsiö Littera X
folio 11                                                                                                       2 ½

(Karttext:)

Här möter Åss ägor
Moojord
Her möter Wallens ägor
Små staarwaldz engh eller häärengh
Her möter Berge ägor
Sandmylla
Muljord
Hårdwaldz Engh
Staarwaldz Engh
Berge ägor taga wid
Åss ägor möta
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Små staar waldz engh
Sandbacka
Här möter Rööde
Moojord
Hårdwaldz och duger att giöra åker aff
Hårdwald duger till åker att vpgiöras
moojord
Moojord
Smedzbecken
Här möter vtmarken

Scala ulnarum
1 Fel för strömingzfijske
2   Fel för Frästa boodarna
3   Å-et troligen överstruket, avcser Wal(l)en