V3:36


(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

1   Norre Frästaboodar   } äro 7 ä-                Höö
2   Södre Frästaboodar   } gesmend               Gilling
A   Lyder till Numero 1 i Frästad
    Folio 34 om höö                                          3
B   Tegar lyda till Numero 2 Jbidem
    Folio 34 om höö                                          2 ½
C   Enge skifften lyda till Numero 3 Jbidem   
    Folio 34 om                                                 1 ½
D   lyder till Numero 4 Jbidem
    Folio 34 om                                                3
E   Lyder till Numero 5 Jbidem
     Folio 34 om                                               1 ½
F   Lyda till Numero 6 i Frästad
    Folio 34 om                                                1 ½
G   Lyda till Numero 7 Jbidem
    Folio 34 om                                                1 ½
                                                                      14 ½

(Karttext:)

Billingen Lacus
Her tager vtmarken wid på alla sijdor
Hårdwaldz Engh

(Text till södra vallen:)
Vtmarken tager wid på alla sijdor
Sandjord