V3:37

(Rubrik:) Gnarp sochn

Notarum Explicatio

A   Flärck ägesmän    12
A   Engh till Numero 3 i Byn folio 15                     ½
B   Engh till Numero 2 i Boostad folio 15               1
C   Engh till Numero 3 i Åss folio 27                      1
D   Till Numero 6 Jbidem folio 27                           1
E   Till Numero 2 i Gryttie folio 38                          2
F   Till Numero 7 Jbidem folio 38                            1/4
G   Till Numero 3 Jbidem                                      1 ½
H   Till Numero 1 Jbidem folio 38                         3
I   Till Numero 4 Jbidem                                        6
K   Till Numero 5 Jbidem                                      2
L   Till Numero 6 Ibidem folio 38                          4
M Till Numero 2 i Bööle folio 54                            ½
                                                                          22 3/4

(Karttext:)

Sanck Måsswaldz Engh med dy eller Gyttiebotn
Här tager vtmarken wid vpå alla sijdor
Sanck Engh
Sanck Engh med dybete
sanck Måsswaldz engh med Gyttiebotn

Scala ulnarum