V3:38-39

(Rubrik:) Helsingeland         Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

A   Grötje hemman      7
    Hafwa Vtmark nogh- sampt Timmerskogh
    Nötorfftigh Swidie- Näffwer- och Löff-
    skogh. Skiönt fijske i Dyrsiön och Bö-
    lesiön, Ströminghzfijske wid Gnarpsten i
    Saltsiön. Sqwalteqwarn wid Byn Littera
    c folio 15 går winter och sommar.
    Vtsäde i A   14 tunnor     i B   11 tunnor
    C   4 1/4 tunna. Engh öffwer alt   109 1/4 Gillingar.

1   Matthes Pedersson Skatt hemman 5 öresland               Vtsäde               Höö
                                                                                           tunnor               Gillingar
A                                                                                        2 3/16   
B                                                                                        1 23/32
C                                                                                          21/32                   ½
E                                                                                                                    6
                                                                                          Vtsäde                Höö
                                                                                         Tunnor               Gillingar
            Vtägor                                                                          
J Skiele Littera a folio 40                                                       11/32                 ½
J Flärck Littera H folio 37                                                                              3
J Haddångh Littera z folio 70                                                                         3
J Yttre Benmyra Littera I folio 53                                                                   ½
J Åseen Engh Littera M folio 56                                                                     1/4
                                                                                           4 29/32                13 3/4

2   Jon Mårtensson Skatt hemman    4 öresland
A                                                                                          1 3/4
B                                                                                          1 3/8
C                                                                                             11/32                   ½
E                                                                                                                   6
    J Skieln Littera b folio 40                                                     13/32               1
    J Flärck Littera F folio 37                                                                           2
    J Haddångh Littera v folio 60                                                                     2
    Wid Dyrsiön Littera F folio 60                                                                    ½
                                                                                              4 7/32                12

3   Anders Pedersson Skatt hemman   2 ½ öresland
A                                                                                          1 3/32
B                                                                           55/62
C                                                                                            11/32                1/4
E                                                                                                                     5

(Text sidan 39:)
                                                                                              tunnor            Gillingar
    J Skieln Littera C folio 40                                                   7/32                           1/4
    J Flärck Littera G folio 37                                                                           1 ½
    J Haddångh Littera Y folio 70                                                                     1 ½
    Wid Dyrsiön Littera G folio 60                                                                     1/4
    Ägor i Ååss vide Littera P folio 27 för 18 penning            ___________________ 
                                                                                              2 33/64                8 3/4

4   Lars Ericksson Skatt hemman 6 öresland
A                                                                                          2 5/8
B                                                                                          2 1/16
C                                                                                          25/32                           3/4
E                                                                                                                     12
    J Skiäln Littera d folio 4                                                    25/32                    1 ½ 
    J Flärck Littera I folio 37                                                                              6
                                                                                              6 1/4                  20 1/4

5   Johan Ericksson Skatt hemman 5 ½  öresland
A                                                                                          1 5/16
B                                                                                          1 1/32   
C                                                                                          13/32                   3/4
E                                                                                                                    12
    J Skieln Littera e folio 40                                                1 5/32                   2½
    J Flärck Littera K folio 37                                                                          2
    J Haddångh Littera u folio 70                                                                     4 ½
    Wid Dyresiön Littera H folio 60                                                                  ½
                                                                                              3 29/32             22 1/4

6   Jon Larsson Skatt hemman 7 3/4 öresland
A                                                                                          3 25/64
B                                                                                         2 21/32
C                                                                                        1 1/32                   1
E                                                                                                                     12

                                                                                          tunnor                  Gilling
   
J Skieln Littera f  folio 40                                                9/32                     2½
    J Flärck Littera L folio 37                                                                          4
    J Böölesbooda Littera L folio 21                                      ½                       1 ½ 
                                                                                           7 55/64                   21

7   Hans Pedersson Skatt hemman   3 3/4
A                                                                                       1 41/64
B                                                                                       1 19/64
C                                                                                          ½                        ½
E                                                                                          ½                       5
   
J Skieln Littera g folio 40                                                 7/16                      1
    J Flärck Littera F folio 37                                                                          1/4
    J Haddångh Littera x folio 70                                                                     3

    J Yttre Beenmyran Littera K folio 53                                                         1 ½
                                                                                           3 7/8                   11 1/4

P   Engh lyder till Numero 4 i Rööde folio 6                                                    5 ½
H   Till Numero 3 i Bööle folio 54                                                                  2
N  
Till Numero 2. 3. i Skeestad folio 46                                                       3
O   Till Numero 3 i Roghstad i  folio 58                                                         1 ½
L   Till Numero 4 i Skeestad folio 46                                                             4

(Karttext:)

Starwaldz engh
Starwaldz engh
moojord
moojord
moojord
hårdwaldz Engh
Här tager Åhrskogen wid
Här möter vtmarken
Swartmylla
mojord
Swartmylla
Leerjord
Leermylla
Leermylla
Moojord
Moojord
Hårdwaldz engh
Mojord
Elack och sanck måsswaldz engh
Sanck måsswaldz engh
Sanck måsswaldz engh
Starwaldz engh
Här möter Åkna ägor
Hårdwaldz engh

Scala ulnarum