V3:40

(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

                                                              Vtsäde                         Höö
                                                              Tunnor                        Gillingar
A   Skieln
a   Lyder till Numero 1 Gröttje folio 38      11/32                            ½
b   Till Numero 2 Jbidem folio 38               13/32                          1
c    Till Numero 3 Jbidem                           7/32                             1/4
d    Till Numero 4 Jbidem                          25/32                          1 ½
e    Till Numero 5 Jbidem                         1 5/32                          2 ½
f    Till Numero 6 Jbidem                            9/32                          2 ½
g    Till Numero 7 Jbidem folio 38              7/16                             1

AE Lyder till Numero 7 i Åss folio 27                                          3
                                                                   3  5/8                        12 1/4

(Karttext:)

Här möter Åhrskogen
Moojord
Staarwaldz engh
Moojord
Starwaldz engh
Her möter vtmarken