V3:41

(Rubrik:) Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

Booran                                                            Höö
                                                                      Gilling
F   Engh till Numero 12 i Byn folio 15            1 ½
G   Till Numero 11 Jbidem folio 15                3     
                                                                     4 ½
(Karttext:)

Här tager vtmarken wid
Hårdwaldz engh
Här möter Gränsiö myran

Scala ulnarum