V3:42-43

(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

                                                                                                        Höö
                                                                                                       Gilling
A   Ginstad Hemman   3                          
Hafwa nötorfftigh vtmarck, sampt Tim-
mer- och Löffskogh, ringa Näffwer- och
Swidieskogh, nötorfftigt fijske i Dyr-
siön, sampt Strömmingzfijske i Saltsiön.
Sqwalteqwarn belägen wid Byn Littera d folio 15
går winter och sommar.
Vtsäde J  B 6 tunnor   J  C   6 15/32 tunna  J  D   1 7/8 tunna
sampt Jbidem osådt   4 1/32 tunna   Höö 71 ½ Gillingar


                                                                                      Vtsäde   (spalten Höö Gilling fortsätter här)
                                                                                      Tunnor
1 Oluff Erichsson Skatt hemman     6 ½ öresland      
B                                                                                       2
C                                                                                       2 5/32
D                                                                                          5/8        }         12
    Jbidem osådt                                                                 1 11/32      }
E                                                                                                                  3
    J Haddangh Littera q folio 70                                                                   2
    J Skeestad Engen Littera R folio 68                                                         1 ½
    Wid Dyrsiön Littera C folio 60                                                                1 ½
    J Yttre Benmyran Littera C folio 53                                                          ½
    J Rogstad Littera T fol 58, 2 åkrar                                           1/4                                         
                                                                                                 6 3/8            20 ½

2    Pelle Pedersson Skatt hemman 6 ½ öresland
B                                                                                          2
C                                                                                          2 5/32
D                                                                                              5/8        }         12
    Jbidem osådt                                                                     1 11/32      }
E                                                                                                                  3
    J Haddångh Littera r folio 70                                                                   3 ½
    J Skeestad Engen Littera S folio 68                                                          1 ½
    Wid Dyresiön Littera D folio 53                                                                  3
    J Yttre Beenmyran Littera D folio 53                                                         ½
    Åker Teegh i Rogstad Littera u folio 58
    Ägor i Åss vide Lit F folio 27 för    3 fyrkar                        _________________
                                                                                             
6 1/8                23 ½

3   Jon Larsson  Skatt hemman 8 ½ öresland
B                                                                                          2
C                                                                                          2 5/32
D                                                                                           5/8        }         12
    Jbidem osådt                                                                  1 11/32      }
E                                                                                                                  3
    J Haddångh Littera s folio 70                                                                   4
    J Skeestad Engen Littera T folio 68                                                         2
    Wid Dyresiön Littera E folio 53                                                               4 ½
    J Yttre Beenmyran Littera E folio 53                                                         ½
    J Rogstad Litt X folio 58 åkerteeger i {B                           1/4
                                                             {A                           ½
    Engh i Röde Littera N folio 6                                                                   1
                                                                                              6 7/8                27

(Karttext:)
Här möter vtmarken
Här möter Berga ägor
Hårdwaldz engh
Här möter Engeby
Moojord
Moojord
Moojord
Hårdwaldz Engh
Moojord
Här möter Skeestad Engen
Jgenlagd åker
moojord
Hårdwaldz engh
Leerjord
Moojord
Här möter Rööde
Mojord
Toffwigh hårdwaldz Engh
Hårdwaldz engh
Här möter Roghs[tad]

Scala ulnarum