V3:44


(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

A   Kiern Engen                                        Höö
                                                               Gillingar
A   Engh till Numero 13 i Byn folio 15       1 1/4 
B   Till Numero 5 Jbidem folio 15              2
C   Till Numero 8 Jbidem                           2
D   Till Numero 7 Jbidem                           1 ½
E    Till Numero 9 Jbidem                           1 ½                                        
                                                                 8 1/4

(Karttext:)

Här möter Båran
Här möter vtmarken
Små staarwaldz engh
Sanck Staarwaldz engh med gyttiebotn
Här möter Gränsiömyran