V3:45

(Rubrik:) Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

1   Jon Oluffsson i Engeby Skatt hemman    5 öresland
    Haffwer Nötorfftigh vtmark, sampt nötorfftigt
    swidie och timmerskogh, ringa näffwer-
    och löffskogh. Sqwalteqwarn littera b går höst
    och wåår. Nötorfftigt fijske i Saltsiön.

Nota
                                                                   Vtsäde               höö
                                                                    tunnor               Gillingh    
A                                                                  2 1/4
B                                                                  2 1/8
D                                                                 1 1/4            
E                                                                  1 1/16
F                                                                  23/32
G                                                                  5/16
C                                                                                          22
H                                                                                          3 ½
I                                                                                           1
    J Åsen Engh Littera K folio 56                                          1
                                                                   7 23/32                27 ½

M   Till Numero 2 i Okne folio 48                  25/32
V   Till benemte Numero 2 i Okne                   3/8                1 ½
K   Till Numero 4 i Skeestad folio 46            1 9/32              5
 
(Karttext:)

Här möter Åkna ägor
Moojord
moojord
Hårdwaldz engh
moojord
moojord
Swartmylla
möjord
Små staarwald
måsigh hårdwaldz engh
Tofwigh hårdwaldz engh
moojord
Skeedesta engen

Scala ulnarum