V3:48

(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

Okna Hemman   2
Hafwa nötorfftigh vtmark, sampt Tim-
mer och Löffskogh, ringa Näffwer och
swidieskogh. Beckeqwarn belägen wid
Engeby Littera k folio 45 går hööst och wåår.
Fijske wid Gnarpsteen i Saltsiön.
Vtsäde i N 5 1/4   J  O  5 1/4 tunna    { P   3 tunna
                                                         { Q 1 1/4 tunna
  Engh om    51 ½ Gillingar
                                                                           Vtsäde               Höö
                                                                           tunnor               Gillingar
1   Peder Anderson Skatt hemman   6 öresland
N                                                                           3 5/32
O                                                                           3 5/128
P                                                                           1 15/16
Q                                                                              3/4
R                                                                                                  21
S                                                                                                   1 ½
    J Wallenbooda Littera I folio 66                                                4
                                                                               Vtsäde                       höö
                                                                                tunnor                      gillingar
J Haddångh Littera t folio 70                                                                       4
J Yttre Beenmyran Littera H folio 53                                                           1 ½
                                                                                  8 59/128                         32

2   Oluff Oluffsson Skatthemman   4 1/4 öresland
N                                                                               2 3/32
O                                                                               2 3/128
P                                                                                1 1/16
Q                                                                                  ½
R                                                                                                               14
S                                                                                                                1 ½
    J Engeby Littera M folio 45                                       25/32
    noch jbidem Littera V folio 45                                    3/8                       1 ½
                                                                                     6 55/128                 17

Y Lyder till Engeby folio 45                                                                        2 ½

(Karttext:)
Här möter Grötie ägor
Her möter vtmarken
mojjord
Starwaldz engh
Moojord
Her möter vtmarken
Hårdwaldz engh
Mojord
Nyrögd staar waldz engh
Jgenlagd åker
Moojord
Här möter Stoora Skeestad engen