V3:49

(Rubrik:) Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

                                                                         Höö
 Siunckmyran ägesmän 4                                   Gillingar
E   Engh lyder till Numero 8 i Byn folio 15              1
G   Till Numero 6 jbidem folio 15                           1
I   Till Numero 4 jbidem                                        ½
K   Till Numero 3 jbidem folio 15                         ½  
                                                                            3

(Karttext:)

Sanck Staarwaldz engh med gyttiebotn
Tofwigh hårdwaldz engh
Här möter stoora vtmarken på alle sijdor

Scala ulnarum