V3:5

(Rubrik:) Gnarp Sochn
Register uppå Gnarp Sochn

(Vänstra spalten:)
                                                 Folio
Rööde kyrkebyn                        6
Berga                                         8 
Wäster Gränsiö                         11
Gränssiö Myran                        12
Boostad   }                               15
Byn          }
Wallen                                      18
Beenmyreråå                            20
Böölesbooda                            21
Öster Gränsiö                           23
Åssboodar                               25
Ååss                                        27
Orseebööle                              29
Vpgård       } 1                        30
Måårhugh   }
Boostadboodar                        33
Frästad                                    34
Frästadboodar                          36
Flärk                                        37
Grötje                                      38
Skieln                                       40
Bååran                                     41
Ginstad                                    42
Kiern Engen                             44
Engeby                                     45
Skeestad                                  46
Okna                                       48
Siunkmyran                              49
Gielstad                                    50
Gielstadboodar                         52
Yttre Beenmyran                       53
Bööle                                       54
Åseen Engh                               56
År Engen   }
Rull Engen                                57

(Högra spalten:)
                                            Folio
Roghstad    folio                     58
Wåål Engen                           61
Huustad                                 62
Daalebrensel                          64
Åsaan                                    65
Wallenbooda      }
    eller                }                  66
Öffra Beenmyran }
Swedåker                              69
Skeestad Engen                     68
Haddångz Engen                    70


Sochne Registret öfwer Gnarp Sochn    fins      5
                                    Bergsiö sochn             77
                                    Hassela sochn            165

(Senare skrivet:)
           Reviderat den 5 Martij 1701

1 Senare ditskrivet Gränsjö by