V3:50-51

(Rubrik:) Helsingeland         Gnarp sochn

Notarum Explicatio

A   Gielstad hemman          5
Hafwa nötorfftigh vtmark, sampt Tim-
mer- swedie- och Löffskogh, ringa Näf-
werskogh. Nötorfftigt fijske i Saltsiön,
sqwalteqwarn belägen wid Huustad littera b
folio 62går mästadeels winter och sommar.
Vtsäde J   B   7 9/16 tunnor      i  C   8 15/16 tunnor   J {D   2 27/32 tunnor
                                                                                   { E   12 3/32 tunnor
Höö om   106 5/8 Gillingar
                                                            
                                                                          Vtsäde                     Höö
                                                                          Tunnor                     Gilling
1 Oluff Oluffsson Skatt emmanH    8 öresland
B                                                                          2 5/16
C                                                                          2 3/8
D                                                                            31/32
F                                                                                                        14
G                                                                                                         3

                                                                            Tunna                      Gilling        
     J Gielstadbooda Littera E folio 52                                                            3  
                                                                          5 21/32                       20

2   Her Erich Skatt hemman   3 1/4 öresland
B                                                                         15/16
C                                                                         1 7/16
D                                                                           1/16
E                                                                            17/32
    Jbidem osådt                                                     1 ½
F                                                                                                         9
G                                                                                                        1
    J Rogstad Littera Z folio 58                              7/32
    J Böle   Littera Z folio 54   J {A                       3/32
                                                {B                        1/16
    J Haddangh Littera W? folio 70                                                       1 ½
    J Skeestad Engen Littera b folio 68                                                    ½
    J Gielstadbooda Littera C folio 52                                                   1 ½
    J Rull Engen Littera C folio 57                                                            1/8
    J Wallenbooda Littera M 66                                                             1

                                                                                Vtsäde                    Höö
                                                                                 Tunnor                   Gilling
3   Erich Erichsson Skatt hemman   4 öresland
B                                                                                 13/16
C                                                                                 1 3/8
D                                                                                  15/32
E                                                                                 1 1/16
    Jbidem osådt                                                            1 3/16
F                                                                                                            10 ½
G                                                                                                            1
    J Rogstad vide Littera IJ folio 58   { A                         3/32
                                                         { B                          3/16
    J Haddångh signum H folio 70                                                            1 ½
    J Skeestad Engen Littera d folio 68                                                       ½
    J Gielstadboodar Littera D folio 52                                                     1 ½
                                                                                        5 3/16               15


4   Oluff Larsson Skatt hemman   8 3/4 öresland
B                                                                                    2 1/16
C                                                                                    2 3/4
D                                                                                      11/32
E                                                                                     1 1/4
    Jbidem osådt                                                               2 5/8
F                                                                                                              19
G                                                                                                               3
    J Haddångh signum X folio 70                                                               5
     J Gielstadbooda Littera A folio 52                                                        2
                                                                                        9 1/32               29

                                                                                        Vtsäde                 höö
                                                                                        Tunnor                Gilling
5   Nielss Erichsson Skatt hemman   5 1/4 öresland
B                                                                                       1 7/16
C                                                                                       1
D                                                                                         11/16
E                                                                                        1 15/32
    Jbidem osådt                                                                  2 15/32
F                                                                                                                  18
G                                                                                                                  1
    J Haddångh signum X folio 70                                                                  5
    J Skeestad Engen Littera a folio 68                                                           2
    J Gielstadbooda Littera B folio 52                                                            2
                                                                                           7 1/16                28

(Karttext:)

Moojord
Moojord
Här möter Skeestad
Här möter vtmarken
Leermylla
Tofwigh Engh
fnugh waldz Engh eller Småå staar
Leermylla
Moojord
Här möter Bööle
Moojord
Sandmylla
Här möter Huustad
Moojord
Sandmylla
Sandmylla
Beteswald
Hårdwaldz engh
hårdwaldz engh
Bööle mööter
Här möter vtmarcken

Scala ulnarum