V3:52


(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

Gielstadbooda. Ägesmän   6                              Höö
                                                                     Gillingar
A   Lyder till Numero 4 i Gielstad folio 50         2
B   Till Numero 5 Jbidem                                  2
C   Till Numero 2 Jbidem                                 1 ½
D   Till Numero 3 Jbidem                                 1 ½
E   Till Numero 1 Jbidem  folio 50                    3
F   Till Numero 7 i Frästad folio 34                   1 ½      
                                                                         11 ½

(Karttext:)

Sanck staarwaldz engh
Här möter vtmarcken på alla sijdor
Hård Waldz Engh