V 3 : 053


(Rubrik:) Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

Yttre Benmyran, ägesmän   10                           Höö
                                                                        Gilling
A   Engh till Numero 2 i Boostad folio 14            3
B    Numero 7 i Åss folio 27                               1 
C   Numero 1 i Ginstad folio  42                         ½
D   Numero 2 Jbidem                                         ½
E    Numero 3 Jbidem folio 42                            ½            
F   Numero 1 i Rööde folio  6                              1
G   Numero 1 J Bööle folio  54                            3
H   Numero 1 i Okna folio  48                             1 ½
I   Numero 1 i Gryttie folio  38                             ½
K  Numero 7 Jbidem folio 38                             1 ½                                       
                                                                           13

(Karttext:)

Sanck staar waaldz engh
Hård Waldz Engh
Här möter stoora vtmarcken på alla sijdor

Scala ulnarum