V3:54-55


(Rubrik:) Helsingeland         Gnarp Sochn

(Text högra spalten sidan 55:)

Notarum Explicatio

Bööle hemman   3
Hafwa nötorfftigh vtmarck, sampt
timmer- och löffskogh, ringa näffwer-
och swidieskogh. Nötorfftigt fijske i
Saltsiön. Sqwalteqwarn här sammastä-
des Littera p går mestadels winter och sommar.
Vtsäde till heele byn     J  A   -2 5/16 tunna
B   5 1/4 tunnor   J  C   -2 1/4 tunnor   D   -1/8 tunna
3/4 tunna   F  7/8 tunna   Höö öffwer alt    67 3/4 Gillingh
  
                                                                                Vtsäde                Höö
                                                                               Tunnor                Gillingh           
1   Hakon Hansson Skatt Hemman   4 öre
A                                                                               1 3/16
B                                                                               2 1/32
E                                                                                  7/16                   4 ½
    J Skeestad engen Littera e folio 68                                                    5
    J Haddångh signum 10? folio 70                                                       4
    J Yttre Benmyran Littera G folio 53                                                   3
    Wid Dyrsiön Littera B folio 60                                                          2
    Åker i Rogstad vide Littera s folio 58                   ____________________ 
                                                                                   3 21/32               18 ½

2   Anders Hansson Skatt Hemman    6 3/4 öresland
A                                                                                   9/16
B                                                                                   3 /4
F                                                                                    3/8     }            10
          Jbidem osådt                                                        1 ½   }
E                                                                                                            1
    J Rogstad vide Littera R folio 58
    J Skeestad Littera K folio 49                                       9/16                    2
    J Haddångh Littera J folio 70                                                              7
    J Åseen Engh Littera E folio 56                                                         1 ½
    J Skeestad Engen Littera folio 68                                                      3
    J Flärck Littera M folio 37                                                                  ½
    J År Engen Littera B folio 57                                                             1
                                                                                       3 3/4               26

(Vänstra spalten, sidan 55:)
                                                                                        Vtsäde             Höö
                                                                                        Tunnor             Gillingh   
3   Håkon Oluffsson Skatt Hemman    5 3/4  öresland
C                                                                                          2 1/4 
D                                                                                             1/8                 ½
E                                                                                                               11
    J Rogstad vide Littera q folio 58
    J Skeestad Littera H folio 49                                                9/16            1 ½
    J Gryttie Littera H folio 38                                                                      2
    J Haddångh Littera ? folio 70                                                                 4
    J Rullengen Littera D folio 57                                                                 1/4
    J Skeestad Engen Littera g folio 68                                                         4        
                                                                                              2 15/16          23 1/4

(Text sidan 54:)

Notarum Explicatio

                                                                                        Vtsäde                Höö
                                                                                        Tunnor                Gillingh
h   Till Numero 3 i Röde folio 6                             1                                       1
m   Till Numero 2 Jbidem                                                                                1
q   Enghetegar halffwa lyda till Numero 2 här
    i Byn, och halff till Numero 2 i Rogstad
    folio 58                                                                                                       2
R   Engh lyder till Joran Hansson Numero -  j
     Bälinge folio -   j Jättendaal                                                                           1
T   Till Numero 1 i Rogstad folio 58                                       1 7/8                  2 ½
U   Numero 3 i Rogstad folio 58 Åker sampt Engh

    A                                                                                         1/8  
    B                                                                                          1/4  
    E                                                                                                                   1/4

X   Åker, sampt Engh till Numero 2 i Rogstad folio 58
    A                                                                                          11/32
    B                                                                                          11/32
    E                                                                                          5/16    }            5
    F                                                                                            ½    }

Y    Till Numero 2  J  Gielstad folio 50                                      1/16

Z   Till Numero 3 Jbidem folio 50
    A                                                                                          3/32
    C                                                                                          1/16

(Karttext:)

Jgenlagd åker
Här möter Roghstadz ägor
Här möter Rödes ägor
Tofwigh hård waldz engh
Sandjord
Brukat och igenlagd åker
Leerjord
Sandjord
...dt? engh1
Sandjord
Här möter Gielsta ägor
Brukatt och igenlagd åker
Brukat och igenlagd åker
Tofwigh och Måssigh hårdwaldz engh
Tofwigh hårdwaldz engh
Bru- kat och igenlagd åker
Måssigh hårdwaldz engh?2
Här tager vtmarken wid
Skogigh Engh
Skogigh engh

Scala ulnarum


1 Svårläst, veck vid inscanningen
2   Veck