V3:56


(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

                                                                Höö   
                                                              Gillingh
Ååsen Engh. Ägesmän            12        
A  Till Numero 1 i Berge folio 8                2 ½       
B Numero 2 Jbidem folio 8                      2 ½ 
C Numero 2 J Rööde folio 6                     2
D Numero 3 Jbidem folio 6                       2
E Numero 2 i Böle folio 54                        1 ½
F Numero 3 i Skeestad folio 46                 1 ½
G Numero 4 i Wallen folio 18                      ½
H Numero 2 Jbidem folio 18                        ½
I Numero 4 i Skeestad folio 46                    ½
K Numero 1 i Engeby folio 45                     1
L Numero 6 i Ååss folio 27                           1/4
M Numero 1 i Gryttie folio 38                       1/4
                                                                    15

(Karttext:)

Här möter Stoora Åhrskogenn på alle sijdor
Sanck Staar och Mååsswaldhz engh