V 3 : 057


(Rubrik:) Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

                                                               Höö
                                                             Gillingh
X   År Engen
A   Engh lyder till Numero 1 i Rööde
    folio 6                                                   1
B   Till Numero 2 i Bööle folio 54              1
                                                                 2

Z   Rull Engen
A Till Numero 1 i Rööde folio 6               ½
B Numero 2 i Rogstad folio 58                 1/4
C Numero 2 i Gielstad folio 50                  1/8
D Numero 3 i Böle folio 54                       1/4                                    
                                                               1 1/8
(Karttext:)

Här möter vtmarken på alla sijdor
Hård waldz engh
Här möter Huustad
Här möter vtmarcken

Scala ulnarum