V3:58-59


(Rubrik:) Helsingeland            Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

Roghstad hemman   3
Hafwa nötorfftigh vtmarck, sampt tim-
merskogh, ringa swidie-, näffwer- och
löffskogh. Sqwalteqwarn wid Bööle Littera p
folio 54 såsom och wid Huustad Littera -  folio -
går mestadels winter och sommar.
Nötorfftigt fijske i Saltsiön wid Gnarp
Steen. Vtsäde    j    A   12 7/32 tunna   J   B   8 7/16 tunna
Engh om höö   60 3/4 Gillingar.

                                                                                         Vtsäde                   Höö
                                                                                         Tunnor                  Gilling
1   Erick Pedersson   Skatthemman   8 1/4 öresland
A                                                                                        3 1/4
B                                                                                        1 9/16                                                                                
C                                                                                                                           3/4
D                                                                                                                        4
J Bööle Vide Littera T folio 54                                            1 7/8                         2 ½
J Skiestad Littera M folio 46                                                                              14
J Skiestad Engen Littera Y folio 68                                                                       3
J Haddångh Signum mr folio 70                                                                           1 ½
                                                                                           6 11/16                     25 3/4
                                                   öre    penning

2     Peder Simesson Sktthem        8      8 penning
A                                                                                          3 1/16
B                                                                                          2 13/32
C                                                                                                                        6
D                                                                                                                       1/4
J Bööle Vide Littera X folio -
J Skeestad Engen Littera Z folio 68                                                                  11
J Haddångh Signum ? folio 70                                                                         7
i Rull Engen Littera B folio 56                                                                           1/4
Wid Dyresiön Littera I folio 59                                                                         ½
                                                                                          5 15/32                     25

3   Oluff Jonsson Skatthemman   1½ öresland
A                                                                                          1 ½
B                                                                                             7/8   
C                                                                                                                     ½
J Bööle Littera U folio 54 vide
J Skeestad Engen Littera y folio 68                                                                  5
J Gryttie Littera O folio 38                                                                              1 ½
J Haddångh Signum ? folio 70                                                                        3
                                                                                            2 3/8                   10                                    

                                                                                           Vtsäde                Höö
                                                                                           Tunnor              Gilling
             Vthbyars ägor
P   Engh lyder till Numero 1 Skeestad folio 46                                                3

Q Till Numero 3 i Böle folio 54
   A                                                                                         13/16
   B                                                                                         5/8

R   Numero 2 J Bööle folio 54
   A                                                                                          1 ½
   B                                                                                          1 13/32
   D                                                                                                                1/4

S   Numero 1 i Bööle folio 54
   A                                                                                         1 1/32
   B                                                                                             5/8

T   Numero 1 i Ginstad folio 42 i B                                          1/4

U    Numero 2 Jbidem folio 42

   A                                                                                           1/8
   B                                                                                            ½
 

X   Numero 3 Jbidem folio 42                                                  
   A                                                                                            ½
   B                                                                                            1/4

Y   Numero 3 i Gielstad folio 50
   A                                                                                          7/32
   B                                                                                          3/16

Z   Numero 2 Jbidem folio 50
   A                                                                                          7/32


(Karttext:)
 
Här möter stoora Skeestad engen
Moojord
Moojord
Här möter Skeestad ägor
Tofwigh  och måsigh hårdwaldz engh
Swartmylla
moojord
Här möter Böles ägor

Scala ulnarum