V3:6-7

(Rubrik:) Helsingeland      Gnarp sochn

Notarum Explicatio

Rööde hemman         4
Hawa nötorfftigh Vtmark; sampt nötorfftigh
timmer-  swidie- och Löffskogh ringa näff-
werskogh, skiönt fijske i Dyrsiön och Böle-
eller Armsiön, strömmingz fijske wid Gnarp-
steen i Saaltsiön. Sqwalteqwarn gåår
hööst och wåår. Vtsäde till heela byn
J  B   10 1/16 tunnor   i C   6 3/8 tunnor  J   D.E.F.G. och
H    12 5/18 tunnor Engh öffwer alt om    109 3/4 gillingar

1   Hans Nielsson Skatthemman 9 öresland               Utsäde            Höö
                                                                                 Tunnor             Gilling
B                                                                               3 5/16
C                                                                               1 15/16
D                                                                                  5/16
E                                                                                   9/16             }  3
            Ibidem osådt                                                  2                    }
F                                                                                    13/32           }19
            Ibidem osådt                                                   3 3/4               } 
H                                                                                        7/32              }2
            noch ibidem osådt                                               7/32             }                                          
   
    J Haddångh Littera : p folio 70                                                       4
    J Skeestad Engen Littera q folio    68                                             1 ½
    J Yttre Benmyra Littera F folio 53                                                 1
    Wid Dyrsiön Littera A folio 60                                                      2
    J Huustad Littera N folio 62                                                          1 ½
    J Rull Engen Littera A folio 57                                                         ½
    J År Engen Littera A folio 57                                                         1
    Humblegård om    50 stenger                                    ________________
                                                                                  12 23/32           35 ½

2   Hans Andersson Skatt Hemman    4 ½ öre
B                                                                              1 7/18
C                                                                              1
D                                                                                 9/32
E                                                                                 15/32
F                                                                                 15/16           } 8 ½
            noch Jbidem osådt                                           15/16               }
H                                                                                                     1 ½

    J Haddångh  Littera o folio 70                                                         2
    J Böölesbooda Littera G folio 21                              1/8             } 5
                Jbidem osådt                                                11/16          }
     J Öffre Benmyra Littera N folio 66                                               1 ½
    J Berge Littera O folio 8                                           5/16               1
    Noch ägor i Ååss vide Littera M folio 27
    för    2 öre 4½ penningar  i skatt
    J Norra Åseen Engh Littera C folio 56                                          2
    J Böle Littera m folio 54                                                               3/4
                                                                                                          _______________________
                                                                                                               9/16            19 ½

3    Oluff Larsson Skatt Hemman    4 ½ ÖresLandh
B                                                                               1 7/16  
    
C                                                                               1                                                                              
E
                                                                                                         9/16                 
F                                                                               7/16             } 6 ½
                Jbidem osådt                                             7/8               }
H                                                                                                   1 ½
    J Haddångh Littera n folio 70                                                     1 ½
    J Åsen Engh Littera D   folio 56                                                  2
    J Bölesbooda Littera H folio 21                              3/16               } 5
                Jbidem osådt                                                ½             }
    J Öffre Beenmyran Littera O folio 66                                          1
    J Berge   Littera H folio 8                                       5/16               1
    J Bööle Littera k folio 54                                                              3/4
                                                                         ____________________
                                                                                  5 5/16            19 1/4

(Vänstra, nedre spalten:)
Notarum Explicatio                                               Utsäde               Höö        
                                                                              
Tunna                Gilling
4   Pastoris Stom eller Kyrkeboolet
B                                                                              3  9/8  
C                                                                              2  7/16
D                                                                                27/32                          
G                                                                                3/16                        16 ½
H                                                                                                        1 ½
    J Skeestad Littera  P   folio  46                                                       4 ½
    J Gryttje Littera P folio 38                                                               5 ½
                                                                               _____________________
                                                                                7 3/32                      28

L    Lyder till Numero 2 i Berge   folio 8                     7/16                } 2
             Jbidem osadt1                                                               1/8                }
M    Till Numero 1 Jbidem                                         5/32                  } 2
             Noch jbidem osådt                                       13/32               }
N   Engh till Numero 3  j Ginstad folio 42                                         1


(Karttext:)

Här möter Berga ägor
Här möter Ginstad
Leerjord
Leerjord
Moojord
Gnarpz Kyrkia
Moojord
Hårdwaldz engh
Sanck Staarwaldz Engh
Hårdwaldz engh
Tofwigh hård-
waldz Engh
Här möter Roghstad
Moojord
Moojord
Moojord
Moojord
Moojord Jgenlagd åker
Obrukat åker eller swål Moojord
Här möter Bööle
Här möter vtmarken
Hårdwaldz Engh

Scala ulnarum1 Fel för osådt