V 3 : 061


(Rubrik:)
Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

                                                                          Höö         
                                                                      Gilling
Wålengen              
A   Engh till Numero 5 i Frästad folio 34            2
B   Till Numero 6 jbidem                                   2
                                              Summan             4

(Karttext:)

fnughwaldz engh
Sanck måsswaldz engh
Här möter vtmarken på alla sijdor

Scala ulnarum