V3:62-63


(Rubrik:) Helsingeland               Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

A   Huustad hemman         2
    Haffwa nötorfftigh vtmarck sampt
    timmer- och löffskogh, ringa swi-
    die- och näffwer skogh. Nötorfftigh
    fijske i Saltsiön. Sqwalteqwarn Littera a
    går mästadeels winter och sommar.
    Vtsäde i B   2 3/8 tunna      C   3 tunnor      D   2 3/4 tunna
    Höö om         36 Gillingar
                                                                                       Vtsäde                  höö
                                                                                       Tunnor                Gilling
1   Peder Erichsson skatthemman    4 öresland
B                                                                                    1 3/16
C                                                                                    1 ½
D                                                                                   1 3/8                }    13
                         Jbidem osådt                                          9/16                }
E                                                                                                                  5
    Humblegård om 80 stenger                                          4 5/8                     18

2   Peder Andersson Skatthemman   4 örsland
    Ähr lijka stort med Numero 1 i
    alla lägenheeter

N   Engh  till Numero 1 i Rööde folio 6                                                      1 ½
a   Sqwalteqwarn till Hustad, Rogstad
b   Sqwalteqwarn till Gielstad folio 50

(Karttext:)

Her möter Gielstad
Här möter vtmarcken
Små staar waldz engh
moojord
Staarwaldz engh
Gammal åker lijnder
Hårdwaldz engh med små skogh
Moojord
Moojord
Gamble åkerlijnder
Här möter vtmarcken
Moojord
Swed

Scala ulnarum