V3:64

(Rubrik:) Helsingeland

Notarum Explicatio

                                                                 Höö
                                                              Gilling
Daalebrensel. Ägesmän   5
A   Till Numero 11 i Byn folio 15               3
B   Numero 9 jbidem                                 2
C   Numero 8 jbidem                                4 
D   Numero 7 jbidem                                1 ½
E   Numero 2 i Boostad folio 14                   3/4
                                              Summan     11 1/4

(Karttext:)

Håårdwaldz engh
Här möter vthmarken på alla sijdor