V3:65


(Rubrik:) Gnarp sochn

Notarum Explicatio

                                                                         Höö
                                                                        Gilling
Ååsaan fäbostelle till Byn
äro ägesmän   12
A   Till Numero 10 i Byn folio 15                         2                   
B   Numero 6 Jbidem                                          2
C   Numero 5 Jbidem                                          1
D   Numero 4 Jbidem                                          2
E   Numero 8 Jbidem                                          1
F   Numero 3 Jbidem folio 15                             1 ½

G   Till Numero 1 i Öster Gränsiö folio 23           1
H   Numero 9 i Måårhugh folio 30                      1
I   Numero 10 Jbidem                                        1
K   Numero 12 i Wäster Gränsiöö folio 11         ½
L   Numero 13 Jbidem                                       ½
M   Numero 6 i Vpgård i Gränsiöö folio 30         ½
                                                 Summan            14

(Karttext:)

Sanck staarwaldz engh med gyttiebotn
Her möter vtmarken vpå alla sijdor
hård waldz engh
staar waldz engh
hård wald

Scala ulnarum