V3:68


(Rubrik dold i scanningen av en flik, står troligen Helsingeland)

Explicatio Notarum  

                                                             Höö  
                                                            Gilling
A Skeestad Engen ägesmän   34
A   Numero 5 i Byn folio 15                     2
B   Numero 4 Jbidem                               2
C   Numero 3 Jbidem folio 15                  1
D   Numero 1 i Frästaad folio 34               1 ½
E   Numero 2 Jbidem                                 5  
F   Numero 3 Jbidem                                1
G   Numero 4 Jbidem folio 34                  5
H   Numero 5 Jbidem                              1 ½                     
I   Numero 6 Jbidem                                 1 ½
K   Numero 5 Jbidem                               3/4
L   Numero 8 Jbidem                                3
M  Numero 9 Jbidem                               1
N   Numero 10 Jbidem folio 34                ½
O   Numero 2 i Berge folio 8                     1
P   Numero 1 Jbidem                                1
pf   Numero 3 Jbidem folio 8                     2
Q   Numero 1 i Rööde folio 6                  1 ½
R   Numero 1 i Ginstad folio 42               1 ½
S   Numero 2 Jbidem                               1 ½
T   Numero 3 Jbidem folio  42                  2

(Högra spalten:)
                                                                    Höö
                                                                   Gilling
U   Numero 1 i Skeestad folio 46                 ½
V   Numero 2 Jbidem                                  ½
W   Numero 3 Jbidem                                  ½
X   Numero 4 Jbidem folio 46                     ½
Y   Numero 1 i Rogstad folio 58                  3
Z   Numero 2 Jbidem                                  11
ÿ   Numero 3 Jbidem  folio 58                      5

a   Numero 5 i Gielstad folio 50                  2
b   Numero 2 Jbidem                                  ½
d   Numero 3 Jbidem folio 50                     ½
e   Numero 1 i Bööle folio 54                     5
f   Numero 2 Jbidem                                  3
g   Numero 3 Jbidem folio 54                     4
h   Numero 5 i Wallen folio 18                    1
                                                  Summa   73 1/4

(Karttext:)

Här möter Engeby
fnughwaldz engh
Sanck staarwaldz engh
Här möter Skeestad
Här möter Ginstad
Toffwigh måss waldz engh
Här möter Roghstad