V3:69


(Rubrik:) Gnarp Sochn

Notarum Explicatio

                                                             Vtsäde           Höö
                                                             Tunnor           Gilling
Swedåker ägesmän
C   Till Numero 10 i Byn folio 15                                   ½
D   Numero 9 Jbidem                                                    ½
F   Numero 7 Jbidem                                                    1/4
G   Numero 6 Jbidem folio 15                 1/8                  2
K   Numero 3 Jbidem folio 15                                       ½
                                              Summa      1/8                3 3/4

(Karttext:)

Här möter Öster Gränsio1

Scala ulnarum


1 Egentligen Gränsiö