V3:78-79


(Rubrik troligen dold bakom uppvikt flik vid inscanningen)

Notarum Explicatio

A   Gamsetter Hemman          6
    Haffwa nötorfftigh vtmarck, och Tim[m]er-
    skogh, ringa swidie-, näffwer- och löff-
    skogh. Nötorfftigt fijske i Orsiön.
    Sqwalteqwarn Littera a gåår mästedeels win-
    ter och sommar. Humblegårdar, doch onyttige.
    Vtsäde i B   7 3/16 tunnor   C   8 9/32 tunnor   D   22 11/22 tunnor   
    Höö öffwer alt      129 ½ Gillingar
    Vthi denne by är mycket fråssnembt.
 
                                                                                     Vtsäde            Höö
                                                                                     Tunnor            Gilling
1   Mårten Hansson Skatthemman   5 ½ öresland
B                                                                                       2
C                                                                                       1 21/32
D                                                                                       1 5/8    }         8
          Jbidem osådt                                                            2         }
E                                                                                                             12
    J Långhboodarna Littera K folio 134                                                    3
    J Näässwallen Littera x folio 161                                   1/16                 1
                                                                                        7 11/32             24

2   Hans Stighsson Skatthemman   6 ½ öresland
B                                                                                       1 1/4
C                                                                                       1 ½
D                                                                                       2 ½     }          9
                         Noch osådt                                               2 7/8    }
E                                                                                                             14
    J Långhboodarna Littera A folio 1171                                                   4 
    J Norre Åss Littera q folio 80                                                               1
                                                                                          8 1/8                28

3    Lars Jonsson Skatthemman    6 ½ 
    är lijka med Num 2 i alla Commo-
    diteter både närby och fierran
         
                                                          öre   penningar
4   Abraham Hansson Skatthemman   4   14
B                                                                                       1 1/16
C                                                                                       1 3/4
D                                                                                       1 13/32    }       7 ½   
             noch jbidem osådt                                                 2 5/8       }
E                                                                                                             10 ½
    J Åss Littera S folio 80                                                                         6
                                                                                         6 25/32             24

5   Hustru Märit Skatthemman    2 ½ öresland
                                                                           13/16
C                                                                                        15/16
D                                                                                        29/32    }         4 ½
                      noch osådt                                                   1 1/16    }        
E                                                                                                               6 ½
    Noch hafwer hon engh för         15 penningar
    J Öster Tanne Littera X folio 95                                                            1 ½
    J Ååss Littera T folio 80                                                                        1
    J Långhboodarna och Åkersstrander
    Littera I folio 134                                                                                  2
                                                                                           2 9/32             15 ½


                                                                                           Vtsäde         Höö
6   Erich Jonsson Skatthemman   2 ½ öresland
    Ähr lijka stoort med Numero 5 i
    alle lägenheeter. Vndantagan-
    des dee 15 penningar

P    Engh till Prästegården Numero 1
    i Berghsiö folio 106                                                                              2

Q   Till Numero 2 i Åss folio 80                                                               2

(Karttext:)

Her möter vtmarken eller och Bast åss mälen
Staarwaldz engh
Hårdwaldz engh
moojord
Staarwaldz engh med gyttiebotn
moojord
moojord
kiern
sandmylla
Här möter Ååss engen
sandmylla
moojord
sandmylla
hårdwaldz engh
Staarwaldz engh med gyttiebotn
Sandjord

Scala ulnarum1 Enligt registret och kartakterna är Långbodarna på sid. 134, Svedsvallen på sid. 117