V3:8-9

(Rubrik:) Helsingeland       Gnarp sochn

Notarum Explicatio

A   Berga hemman         4
    Hafwa nötorfftigh vtmark, sampt
    timmer- swidie- näfwer- och
    löffskogh, skiönt fijske i Bölesiön
    Numeris 1 och 2. Strömmingzfijske i Saltsiön

    Vtsäde i B   6 21/32 tunnor   J  G   6 ½ tunnor
    J    F   6 11/16 tunnor Engh om höö 89 Gilling
    Sqwalte qwarner wid Byn, gåå mäste-
    delss winter och sommar.

1   Mickel Swensson Skatt Hemman    5 1/4 öre         Vtsäde              Höö
                                                                                   Tunnor             Gilling
B                                                                                 1 11/16
C                                                                 1 11/16
F                                                                                       1/4             } 4 ½
                            Jbidem osådt                                       1                 }
D                                                                                                            3
E                                                                                                            2 ½
    J Bölesbooda Littera I folio 21                                       5/32          }  5
                         Jbidem osådt                                              ½            }
    J Åsenn Engh Littera A folio 56                                                         2 ½
    J Haddångh Littera m folio 70                                                            3
    J Skeestad Engen Littera P folio 68                                                    1
    J Rööde Littera M folio 6                                             5/32             }  2
                   osådt                                                             13/32               }
    Humblegård om 200 stenger                            _______________________
                                                                                     5 27/32          23 ½

2   Peder Larsson   Skatt Hemman    5 3/4 öre
B                                                                                  1 11/32
C                                                                                                             1 11/16
F                                                                                       1/4             } 4 ½
             Jbidem osådt                                                     1                }
E                                                                                                         2 ½
D                                                                                                         5
    J Bölesbooda Littera K folio 21                                  11/32          } 5
          Jbidem osådt                                                          5/16           }
    J Åsen Engh Littera B folio 56                                                         2 ½
    J Haddångh Littera l folio 70                                                            3
    J Skeestad Engen Littera o folio 68                                                  1
    J Rööde Littera L folio 6                                              7/16              }      2
             Jbidem osådt                                                       1/8                }                       
  
  Humblegård om    200 stenger
    J Gränsiö Myran Littera P folio 12                                                      ½
                                                                                  ___________________ 
                                                                                  5 15/32                26

(Högra spalten:)

3   Anders Oluffsson Skatthemman    2 1/4 öre          Vtsäde             Höö
                                                                                  Tunnor             Gillingar
B                                                                                 1 ½
C                                                                                 1
F                                                                                 1 1/4                  2
D                                                                                                         2
E                                                                                                          2
    J Haddångh Littera i folio 70                                                            2
    J Wallenbooda Littera E folio 66                                                      4
    J Skeestad Engen littera k folio 68                                                   2
        Humblegård om      100 stenger                           3 3/4                14

4   Mickel Oluffsson Skatthemman    5½ öre
B                                                                                 2 1/8
C                                                                2 1/8
F                                                                                 7/16               } 6 ½
           Jbidem osådt                                                   1 2/16            }
D                                                                                                         6
E                                                                                                         2 ½
    J Haddångh littera k folio 70                                                            6 ½
    J Wallenbooda littera F folio 66                                                        4
    Humblegårdh om      200 stenger                              _______________
                                                                                   6 1/4              25 ½

O    Lyder till Numero 2 i Rööde folio 6                         5/16              2
H    Lyder till Numero 3 Jbidem folio 6                           5/16              2
P    Till Numero 5 i Wallen folio 18                                 5/16              1
L    Till Numero 3 i Wallen folio 18                                                   ½
M   Till Numero 2 Jbidem folio 18                                                     1
N    Till Numero 4 ibidem                                                                 ½


(Karttext:)

Måsigh fnughwaldz Engh
Här möter Ginstad
Hårdwald- eller och Jgenlagd åker
Her möter Wallens ägor
Sank Staarwaldz Engh
Hårdwaldz engh
fnughwaldz engh
åker
Leerjord
Sand- jord
Leerjord
Moojord
Här möter Frästad
Måsigh staar- waldz engh
Staar waldz engh
Här möter Röde