V3:80-81


(Rubrik:) Helsingeland      Berghsiö sochn


Notarum Explicatio

A   Norre Ååss hemman      2
Hafwa nötorfftigh vtmarck, sampt
timmer och löffskogh, ringa näffwer
och swedieskogh, jntet fijskewatn
Sqwalte-qwarn med Gamsättra Littera a
Onyttige humblegårdar. Är och denne
byn mycket fråstnembd aff myrengen.
Vtsäde j   B   5 5/16 tunnor   C   3 7/8 tunnor   D   3 29/32 tunnor
Engh om höö         43 Gillingar
                                                                               Vtsäde               Höö                                             
                                                                               Tunnor            Gilling
                                                    öre
1   Oluff Grelsson Skatthemman   5 : 9 penning
B                                                                               2 5/16
C                                                                              1 5/8
D                                                                              13/32       }         3
             noch osådt                                                   1 ½        }
E                                                                                                      16
    J Kijtte Littera C folio 164                                       1/8                   4
                                                                                  5 31/32              23

2   Peder Jonsson Skatthemman    4 ½ öresland
B                                                                                 3
C                                                                                 2 1/4
D                                                                                    3/4
    Noch Jbidem osådt                                                1 1/4    }         2
E                                                                                                     16
    J Gamsetter Littera Q folio 78                                                     2
                                                                                  7 1/4              20

P   Till Pastoris gård Numero 1 i Bergsiö
    folio 106                                                                                    1 ½
Q   Numero 2 och 3 i Gamsetter folio 78
    och äho lijka dellachtige, om                                                      2
R   Numero 5 i Wadi folio 110                                                      1
S   Numero 4 i Gamsetter folio 78                                                 6
T   Numero 5 Jbidem                                                                    1

(Karttext:)

Här möter vtmarken
Örjord
Örjord
Moojord
Her möter Gamsäters engh
Sank staarwaldz engh med gyttiebotn
Moojord
Måsswaldz engh
sanck staarwaldz engh
Her möter Tanne engh